Hordozható mennyország – avagy hogyan kerüljük el az ökokatasztrófát?

Hordozható mennyország – avagy hogyan kerüljük el az ökokatasztrófát?

Bárhová is mész, vigyél magaddal egy kis hordozható mennyországot! /Paramahamsa Jogananda/

Jogananda nyilván nem a mobiltelefonodról beszélt. Megmutatom, hogy miről, ám előbb jöjjön a probléma felvetés:

Ökokatasztrófa és apokaliptikus ébresztő 

Már csak pár évünk van! Ha így folytatjuk, az összeomlás 5-10 éven belül bekövetkezik! Ez a mi jövőnk tehát, a mi generációnk problémája, és a gyermekeink életét alapvetően meghatározza majd. Katasztrófa szélén állunk! – hirdetik mindenfelé. Apokaliptikus képek és videók jelennek meg a közösségi médiában. Nyilván jó szándékból, ébresztésképp. 

És talán amiatt, hogy segítsd ezt a közös ébredést, hogy mások is tudatosítsák a közös felelősségünk súlyát, te is lájkolod vagy megosztod ezeket a posztokat? És aztán? 

Bár tudod, hogy 1-1 megosztás nem sok, de hát mit tehetnék? – kérdezed joggal. Ha így állunk, valóban elég, ha mindenki egy kicsit beletesz, változtat? Vagy nagyon nem, és itt összehangolt akcióterv kellene? Véget vetni sok olyan folyamatnak, ami károsítja az ökoszisztémát? Ha igaz, hogy 5-10 év, akkor nagyon bele kellene húznunk, nem? És akkor mit tehet itt egy ember, mit tehetnék én? 

A teremtő figyelem hatalma – és felelőssége

Az igazság az, hogy minden apokaliptikus képpel, videóval, felhívással, amit megosztunk, amire figyelünk, valójában nem eltávolítjuk, hanem közelebb hozzuk azt az összeomlást, amiről a cikkek, képek és videók beszélnek. Miért?

Ha rémképeket, közelgő apokalipszist tartunk a figyelmünkben, egy olyan jövőképnek adunk energiát, amit épp szeretnénk elkerülni. 

Mindaz, amire a figyelmed fordítod, naggyá nő az életedben – tanítja Joganada.

A jó szándékú kollektív tudatlanságunk, elmebeli fegyelmezetlenségünk így válik maga is romboló eszközzé.

A fehér bálna 

Hiába mondogatjuk, hogy nem akarunk belefulladni a műanyag hulladékba, hogy nem akarunk szmogot, pusztító szökőárt, aszályokat, iszapba fulladt városokat, menekülő 100 milliókat! Az elme épp csak a NEM-et nem érti.

Klasszikus példa: Kérlek, ne képzelj el egy FEHÉR BÁLNÁT! 

Mondom, kérlek, NE képzelj el egy fehér bálnát! 

Na, hogy sikerült? 

Mi hát akkor a megoldás?

Azt képzeld el, amit szeretnél!

Emberként az egyik legnagyobb erőnk a teremtő figyelem. Ezzel a hatalommal azonban meg kell tanulnunk végre helyesen élni.

Képzelj el, és láss magad előtt a tiszta folyókat, tavakat, óceánt! Tiszta levegőjű városokat, falvakat, melyeket zöldellő, egyensúlyban lévő erdősségek vesznek körül. 

Képzelj el és láss magad előtt embereket, akik önmagukkal is egyensúlyban élnek. Mert minden nap tesznek azért, hogy a természetes összhangjuk önmagukkal, és a környezetükkel helyreálljon.

Ha pozitív üzeneteket és képeket osztasz meg, és közben – nagyon fontos! – át is éled és kifejezed az örömödet, hogy ez megvalósul – akkor egyik legfontosabb erődet mobilizálod, a szankalp-shaktit, azaz a pozitív teremtő erőt. 

Mindez közelebb hozza hozzád azokat a helyzeteket, amikor tényleg tehetsz, fontos dolgokkal hozzájárulhatsz ahhoz a folyamathoz, amiben nem csak Te vagy a cselekvő. 

Fontos tehát kormányozni a hajót, és arra kormányozni, ahová menni szeretnénk. Ez a jóga lényege, és szerepe az életünkben.  

És ehhez adnak hatalmas segítséget az erdők és a fák. Ha közöttük jársz, gyógyulsz. És könnyebb látni a pozitív jövőt.

A Toynbee-átalakító

Van egy remek novella, Ray Brudbury írta, a Toynbee-átalakító. Egy férfi egy ökokatasztrófa szélén álló világban kitalál egy időgépet. Előremegy a jövőbe, és lefilmezi, hogy ott tiszta folyók, tavak, városok vannak; egy megtisztult és megmentett világ. Visszatérve a jelenbe, megmutatja a felvételeket, a világ elé tárja, hogy íme, ilyen lesz a jövőnk. 

És az emberek elcsodálkoznak, és hozzálátnak, hogy megteremtsék. Hát, ha így lesz, akkor kiveszem belőle a részem! Hiszen láttam! És meg is teremtik. A sztori gyönyörű, és tartogat egy izgalmas csavart is. Érdemes elolvasni!

A koherencia-erő: az összhang nem megy magától

Egyes emberek apró tettei fontosak. Ám nem elég a szemetet szelektíven gyűjteni. Elhagyni a műanyag zacskókat. Csökkenteni az autóhasználatot. Spórolni a tiszta vízzel.

Legalább olyan fontos, hogy összerendezetten, koherens módon, egymást erősítve történjenek ezek az apró, megtehető lépéseink.

Összhangban cselekedni egymással, a Természettel (vagy ha közel áll hozzád, Istennel) – ezt hívják kriya-jógának.  

A kriya-jóga a jóga egy magasabb szintje. Ezt alapozza meg pl. a hatha jóga a maga eszközeivel, a jól ismert (és sokszor hibásan a jógával azonosított) ászanáival és más módszereivel.

A kriya-jóga egy tudatos hozzáállás, és egyben egy konkrét technika, technikák sorozata. Megtanulható. Célja pedig, hogy a kriyát gyakorló beléphessen egy mélyebb meditációs állapotba, és ezzel rászinkronizálódjon a Világ fenntartó, teremtő erőire. 

Mi szükség a meditációra?

A meditációban elül az elme zaja. És így észlelhetővé válik a rajtad átáramló fontos információknak egy olyan tartománya is, amit racionális eszközökkel nem tudsz megragadni. 

A kriya-jóga elvisz a helyes meditációhoz. Swami Satyananda szerint az egyik legerőteljesebb, és egyben legszelídebb technika, amivel a megvilágosodás elérhető. 

Mindez nem vallás, és nincs köze semmilyen felekezethez. Ez egy ősi kincs, amit az emberiség kapott – és évezredeken át jógik őrizték a Himalájában, mígnem megérett az idő, hogy elhozzák közénk. 

A meditáció teremti meg a lehetőségét, hogy összhangban cselekedjünk, és összhangban jót teemtsünk. Jót, olyan értelemben, hogy nem csupán nekem jó, hanem mindannyiunknak segítő, érlelő, felemelő. 

Hordozható mennyország

Paramahamsa Jogananda, aki a kriya jóga technikáját az 1920-as években nyugatra hozta, arról a mennyországról beszél, amit meditáció során megtapasztalhatsz, nap mint nap.

A benső csendről, tisztaságról, fényről. Amikor aztán felkelsz a meditációból, vidd magaddal ennek a tágas csendnek egy részét, és ennek tudatával beszélj, figyelj és cselekedj. 

És vidd magaddal az erdőből a fák békéjét, és az erdő ölelő tágasságát!

Az így mindenhová magaddal vitt mennyország segíthet leginkább, hogy apró jó tetteink összhangba kerüljenek, összefonódjanak, és felerősödjenek. 

Így teremtjük meg együtt azt a tiszta, szép jövőt, amit valóban szeretnénk. Ahogy ez természetes.

Ha szívesen olvasnál erről még, szeretettel ajánlom a figyelmedbe Az öt fa – misztikus regényt.

Minden emberben él egy igaz kép arról, hogy kik vagyunk és hogyan érdemes viselkednünk egymással és gyönyörű, élő világunkkal. (B. T. Aila: Az öt fa)

Kvantumok, univerzumok, spiritualitás – Balogh Bélával és Bükki Tamás Ailával

Kvantumok, univerzumok, spiritualitás – Balogh Bélával és Bükki Tamás Ailával


SpiroCast III. évfolyamának 4. adásában Nandagópa, azaz Schönek Zoltán beszélgetett velem és Balogh Bélával arról, hogyan is kapcsolódik össze a karma, a kvantumfizika, a relativitás elmélet féreglyukai, és végső soron mindez hogyan tükröződik bennük.

A beszélgetés onnan indult, hogy 2013-ban egy elképesztő elméleti felfedezés született: a féreglyuk és a kvantum összefonódás egyazon jelenség két arca. Sőt, mindez 2019-ben kísérleti bizonyítást is nyert, melyhez a google kvantumszámítógépét használták a kutatók.

Az emberi agy felfogható úgy, mint egy kvantumszámítógép? Az elménk segítségével beutazhatjuk az univerzumot, különböző pontjaira teleportálhatunk? Ez a folyamat létrejöhet a meditációnak nevezett állapotban? Hogy kapcsolódik össze tudomány és spiritualitás? Mit gondolunk erről, és mit tudunk tapasztalatok alapján?

Innen jutottunk el oda, hogy megpillanthassuk a meditáció működésének és hatásának (kvantum)-fizika alapjait, és hogy mi köze van a kvantumoknak az egyéni és csoportkarmához. És persze arról is beszéltünk, hogy mi a karma valódi szerepe, és lehet-e (fel)oldani azt.

A természettudományok poharából az első korty ateistává tesz, de a pohár alján ott vár Isten. /Werner Heisenberg/

Vízgyöngyök és az élet ritmusa

Vízgyöngyök és az élet ritmusa

Egy kődarab, ha a víztükörre ejtjük, gyűrűket fodroz a felszínen. Ahol gyűrűk vannak a felszínen, tudjuk, valami változás történt a mélyben is.

Homeopátia, és a tudományos kételyek

A homeopátia tudományát 1810-ben hozta közénk Samuel Hahnemann német orvos. Az azóta eltelt 213 évben sok ezer orvos vizsgálta és alkalmazta a legkülönbözőbb esetekben, hatékonyságát számos esetleírás taglalja.  Ennek ellenére ma az akadémiai tudomány azt állítja [MTA, 2017], hogy „nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármely betegség esetén hatékony lenne”, sőt, kijelenti, hogy „még kártékony is lehet azáltal, hogy eltávolítja a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétől.” A homeopátiát mégis, világ szerte, milliók alkalmazzák, és úgy tűnik, hogy sikerrel. Fodrokat vet a vízfelszín. Mi lehet a mélyben?

Rudolf Steiner, aki képes volt a mélybe látni, egy megdöbbentő dolgot tár elénk: 

Azok az anyagok, amelyeket allopátiásan adunk be az emberi szervezetnek, bizonyos értelemben – ha szabad ezt a kifejezést használnom – homeopátiássá válnak általa. Vagyis belsőleg magunk is átesünk azon a folyamaton, amit a homeopátiás patikus az anyagokkal végez. Így tehát az allopátiásan alkalmazott gyógyászati anyagok hatásmechanizmusa egyáltalán nem azokon a tulajdonságokon alapul, amelyeket ma kémiailag tulajdonítanak nekik, hanem olyan tulajdonságokon, amelyeket azáltal szereznek meg, hogy az emberi szervezet saját erőinek felhasználásával feldolgozásra kerülnek. /Rudolf Steiner, Szaktudományok és antropozófia, GA 73a/

Ez az írás egy kutatómunka esszenciáját kívánja bemutatni. A kutatás 2022-ben a Triangulum Alapítvány kuratóriumának megbízásából indult. Az egy éves kutatási projektben öt orvos, egy matematikus, egy fizikus és az egyik neves orvosi egyetemünk élettan mester oktatója vett részt. A kutatási projektünk célja az volt, hogy a tudomány eszköztárát használva megvizsgáljunk egy jelenségkört, és nem az, hogy érveket gyűjtsünk a homeopátia hatékonysága mellett vagy ellen. Úgy véljük ugyanis, hogy épp az a hozzáállás kártékony, amikor elhatárolódunk valamitől, amit még nem értünk teljesen. Kártékony, mert megfoszthatjuk magunkat egy gyógyító lehetőségtől, és kártékony, mert pontosan azok a jelenségek nyitnak utat a tudományos megismerésnek, melyek zavaróak, és amit még nem értünk. A vízfelszín fodrozódása rámutat, hogy van mit keresnünk a mélyben.

A fent említett akadémiai állásfoglalás felszínre emeli a kétely mögött megbújó gondolatokat, így fogalmaz: „A homeopátiás orvosságok többségének készítése során a hatóanyag olyan sok egymást követő hígításon megy át, hogy az eljárás végére az oldatban már az eredeti hatóanyag egyetlen példánya (molekulája) sem marad.” Valamint azt állítja, hogy nem létezik meggyőző bizonyíték arra nézve sem, hogy a „víz-memória” létezne és működne. Vagyis ami anyagi, annak hatása van, ami nem anyagi, annak aligha – írják le azok az emberek, akik tudományukat könyvekből tanulták, pedig a könyv a nem anyagi információ hordozója csupán, épp úgy, ahogy a zenének is csak hordozó közege a levegő, melyben a hanghullámok terjednek.

Kvantumelmélet és vízgyöngyöcskék

A kvantumelmélet pedig még meghökkentőbb dolgot tár elénk, nevezetesen azt állítja, hogy az anyagi jelenségek működése mögött van egy olyan jelenségréteg, mely nem anyagi, és az öt érzékszervvel nem megismerhető. A kvantumelmélet ugyanis nem anyagi hullámfüggvényekkel és kvantumállapotokkal számol, és azt állítja, hogy a jelenségek mérhető köre ezeknek mintegy vetülete, vagy lenyomata az anyagban. A fülünk felfogja a levegőben keletkezett hullámokat, és így az anyag által összekapcsolódunk azzal a szellemi valósággal, mely a zeneszerző számára belül megnyilvánult. A fenn említett projekt célja az volt, hogy nézzünk rá a homeopátia jelenségkörére a kvantumelmélet szemüvegén keresztül, egy olyan szemüvegen át, melyet az akadémiai tudomány érdekes módon, jelenleg teljes mértékben elfogad.

Az elmúlt 25 év kvantumelméleti kutatásai felderítették, hogy a folyékony víz nem magányos vagy csak gyengén, ideiglenesen kapcsolódó vízmolekulák strukturálatlan közege. Mára kiderült, hogy szobahőmérsékleten a víz molekulák egy része (27%-a) apró, együtt rezgő gömböcskékké szerveződik. Egy-egy ilyen víz gömböcskében, melyeket Koherens Domainek-nek hívunk, közel 20 ezer molekula rezeg együtt, és ez a formáció éppúgy stabil, ahogy a vízmolekula sem esik szét magától hidrogén és oxigén gázra. Hasonló ez ahhoz, amikor valaki mechanikus vekkerórákat egy közös polcra helyez. Kezdetben egymáshoz képest össze-vissza járnak, de egy idő után, a közös polc miatt együtt, összhangban fognak ketyegni. A víz molekulák esetén a „polc” a vákuum. Willis Lamb 1955-ben Nobel-díjat kapott azon felfedezéséért, hogy a vákuum nem üresség, hanem energiával feltöltött, élő-lüktető tenger, mely kölcsönhatásban áll a töltött részecskékkel. Ez a csatolás a víz esetén azt eredményezi, hogy a vízmolekulák érzékelik egymást, és végül stabil vízgyöngyöcskékké szerveződnek. 

Az együtt rezgő víz gömböcskék nem csak stabilak, hanem szeretnek egymáshoz is kapcsolódni, láncokat, struktúrákat képezni. Mivel ez az összekapcsolódás energetikailag szintén kedvezőbb, mint külön-külön maradni, az összekapcsolódó, egymással energiát cserélő víz gömböcskék struktúrája szintén stabil lesz, azaz nem bomlik el, ahogy telik az idő. A víz gyöngyszemekből álló láncokat a kutatók jelenleg arra akarják használni, hogy kvantumszámítógépeket építsenek belőlük [Caligiuri, 2022]. Az információ beírást és kiolvasást pedig úgy tűnik, hogy a vízben oldott só ionok segítik, melyek a Föld sajátos mágneses terének irányítása mellett együtt képesek forogni-rezegni az információt hordozó elektromágneses térrel: a só ionok körpályára állnak a gömböcskék körül. Apró antennaként viselkednek, és úgy tűnik, hogy képesek bekódolni az információt a vízgyöngyöcskék kvantum állapotaiba.  

A víz gömböcskék egész sajátos tulajdonságokkal bírnak: körbeveszik, mintegy beburkolják az élet aktív molekuláit, a DNS-t, az enzimeket, a fehérjéket, és kommunikációs hálózatba kötik ezeket [Giudice, 2009]. Talán a víznek épp ez a csodálatos tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a komplex mikrobiológiai folyamatok összehangolt módon működhessenek? Jelenleg úgy tűnik tehát, hogy a víz nem csupán oldószer, ahogy azt korábban gondoltuk, és úgy tűnik, hogy épp emiatt lehet, hogy az élet szellemi lényege megnyilvánulhat az anyagban.

Nem minden molekula tud azonban bekapcsolódni ebbe az életet átfogó, anyag lenyomatú információs hálózatba, mert ehhez a kapcsolódáshoz olykor többlet energia kell, megfelelő „csatlakozóra” lenne ehhez szüksége. Hahnemann arra jött rá, hogy azon betegei, akik távolabb laknak tőle, jobban, gyorsabban gyógyulnak az általa kikevert, ultra-hígított szerektől; a betegeihez szekéren vitte a kikevert orvosságot. Hahnemann több kísérlet után arra jutott, hogy a szekér rázkódása az, ami számít, ez a rázkódás ugyanis valahogy potenciálja a szert, hatékonyabbá teszi. 

Ma már tudjuk azt, hogy az ütve rázás során egy oldatban örvények és apró buborékok keletkeznek. Amikor ezek a buborékok összeroppannak, lokálisan igen nagy hőmérséklet, 10-20 ezer Kelvin fok is kialakul, ezt a jelenséget kavitációnak hívják. A kavitációs energia gyorsan szétoszlik az anyagban, viszont képes segíteni azt, hogy egy tetszőleges molekula, hatóanyag, elegendő energiával rendelkezzen ahhoz, hogy bekapcsolódhasson a víz gyöngysorok kvantum hálózatába. Ezen a módon, úgy tűnik, egy tetszőleges molekula által szállított információ beíródhat és megőrződhet a vízben. Ha pedig ez az információval feltöltött gyöngysor kölcsönhatásba kerül az élő szervezet hasonló információs struktúrájával, az információ a szervezetnek is átadódhat. 

Mivel lehetetlen a szervezetet alkotó összes molekulát és víz gyöngyfüzért leíró egyenleteket megoldani, ezért egy átfogó képet kell alkalmazunk, de egy olyan egyszerűsített képet, melyet matematikailag még kezelni tudunk. Hasonló ez a következőkhöz: tegyük fel, hogy már megértettük és átéreztük egy fa lényegét. Mégis ahhoz, hogy a hegyeket és völgyeket alakító erőkről, és ezzel összefüggésben az erdők életéről sőt az éghajlat változásról nyilatkozzunk az szükséges, hogy a táj fölé emelkedjünk. Az élő szervezetről egy olyan modellt kell alkotnunk, mely összhangban van a megfigyeléseinkkel, tekintve a homeopátia elmúlt 213 évben tett, és időtállónak bizonyult tanulságait. Ezek alapján arra juthatunk, hogy bizonyos értelemben, nagyban leegyszerűsítve, a szervezet egészség-betegség jelensége olyan, mint ahogy egy pörgő búgócsiga viselkedik.

Ha jön egy akut hatás (pl. stressz hatás), a hatás kibillenti a búgócsiga tengelyét, de a forgó búgócsiga tengelye gyorsan visszaáll középre. Ha azonban a hatás erőteljesebb vagy gyakori, akkor az lelassíthatja a búgócsigát, és ebben az esetben a tengelye a függőleges tengely körül forogni, precesszálni kezd: az élet modellünkben ez a krónikus betegség, mely az életenergia csökkenésével jár együtt. Ha a kvantumelmélet szabályait követve számolunk, arra bukkanunk, hogy a búgócsiga nem pöröghet és nem precesszálhat tetszőleges sebességgel. Azaz az egészségnek szintjei vannak, és a gyógyulás akkor következik be, ha a gyógyszer által szállított energia és információ rezonancia-szerűen képes átbillenteni az egyik állapotból a másikba az élő szervezetet. 

A szívünk rejtett titkai

Ma már tudjuk, hogy a szív nem csupán a vér pumpálását végzi a szervezetben. Dr. Dagmar Uecker homeopata orvos a szív kapcsán például így fogalmaz:

Szívünk az egész szervezetünk kommunikációs központja.

A kommunikációhoz mindig kell egy vivő frekvencia, egy energia hullám, mely hordozni képes magát az információt. Ezt megértve az az ötletünk támadt, hogy keressük meg a homeopátiás szerek hatásának finom rezdüléseit, kvantum-ugrásainak nyomait a szív ritmusának, rezdüléseinek felharmonikusaiban, „zenéjében”. 

A szív ritmusát megmérhetjük sokféleképpen. Mi egy olyan egyszerű eszközt választottunk, melyet oda lehet adni a homeopátiát alkalmazó embereknek, és otthon, fájdalom mentesen, két perc alatt minden lényeges információt képes begyűjteni a szív „zenéjéről”, ugyanakkor elég érzékeny és pontos mérést tesz lehetővé. A választott eszköz egy egyszerű, ujjbegyre csiptethető pulsoximéter [Scan4all], mely fényfelvillanások segítségével képes rögzíteni, hogyan lüktetnek a kis erek az ujjbegyben. Ha az így mért jel alakját elemezzük, és a paciensek naponta elvégzik a mérést egy hosszabb időn keresztül (nálunk ez 10 hét volt), akkor kiszámolhatjuk, hogyan változik az alapritmustól való eltérés. Az alapritmusra, mint energia hullámra ülő „zene” információ mennyiségét és ennek karakterisztikus változásait meg lehet állapítani, erre szolgál például a Shannon-entrópia. Ezt a fogalmat egyébként az információval foglalkozó tudomány az emberi nyelv információ tartalmának mérésére alkotta meg. A mért adatokat elemezve arra jutottunk, hogy a paciensek szívének rezdüléseiben rejlő információ valóban időnként határozottan, ugrásszerűen változik egy kezelés során. Az így mérhető változás, úgy tűnik, korrelál a paciensek érzelmi, fizikai és mentális állapotában megfigyelhető változásokkal. 

Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy egyrészt, úgy tűnik, a víz képes információt hordozni és tárolni, és egy hatóanyag jellegzetes rezgési mintáját átadni az emberi szervezetnek akkor is, ha az adott gyógyszerben egyetlen hatóanyag molekula sincs már jelen. A tudomány már meghaladta azt az álláspontot, melyet az MTA jelenleg képvisel. Másrészt úgy tűnik, hogy a szívünk ritmusában, annak finom változásában, „zenéjében” megtalálható a lenyomata a gyógyulási folyamatoknak. Az egy éves kutatásunk természetesen számos megvizsgálandó kérdést vetett fel, melynek érdemes lesz majd alaposan utánajárnunk. 

Rendkívüli élményben volt részünk: minél inkább figyel az ember az élet rezdüléseire, ritmusára, annál nagyobb áhítat ébred benne mindazzal kapcsolatban, ami benne és a világában megtalálható.

Nincs semmi, ami fölöttem állna, Kincs Győztese; a mindenség reám van felfűzve, mint fonálra a gyöngyszemek. Én vagyok a víz íze, Kuntí fia, én vagyok a Nap és Hold fénye… /Bhagavad Gita, 7. fejezet, 7-8/

Hivatkozások

[Caligiuri, 2022] Luigi M. Caligiuri: Quantum (hyper)computation through universal quantum gates in water coherent domains, Journal of Physics: Conference Series, vol 2162, 013003, 2022.

[Giudice, 2009] Emilio Del Giudice and Alberto Tedeschi: Water and Autocatalysis in Living Matter, Electromagnetic Biology and Medicine, vol 28, p.46-52, 2009.

[MTA, 2017] Magyar Tudományos Akadémia közleménye: Homeopátia: hasznos vagy ártalmas? Új állásfoglalás európai tudósoktól, 2017. 

[Scan4all] A Scan For All egy komplex távdiagnosztikai rendszer az általános egészségügyi állapot monitorozását és analizálását teszi lehetővé a páciensek számára, így biztosítva távolról is számukra megfelelő gondoskodást, részletek: https://hello.emed4all.com/scn4all/

Kvantumjóga, avagy az élet tánca

Kvantumjóga, avagy az élet tánca

A természettudományok poharából az első korty ateistává tesz, de a pohár alján ott vár Isten. /Werner Heisenberg/

Nandagópa így foglalta össze ennek az adásnak a lényegét, melyet fent megtalálsz, vagy akár meghallgathatsz a SpiroCast youtube oldalán is, vagy pl. Spotify-on vagy akár az Apple Podcast-on is. Szóval erről hallhatsz, ha meghallgatod (kb. 1 óra):

„Egyáltalán mi az a kvantumfizika, mi az a kvantum, és hogy kapcsolódnak ezek a fogalmak a jógához, és spiritualitáshoz? Kapcsodnak egyáltalán? De még mennyire!

Ebben az adásban megsimogatjuk Schrödinger híres macskáját. Eközben elbeszélgetünk a szabad akarat és a kvantumfizika összefüggéseiről. Kutatjuk, hogy van-e valamilyen természettudományos alapja a „Rendeld meg az Univerzumtól” típusú könyvek manapság oly népszerű állításainak. Elmerengünk a nézőpontváltás lehetőségén és fontosságán.

Tűnődünk azon, hogy mit is jelent az, miszerint a megfigyelő befolyásolja az általa megfigyelt valóságot, és hogy hogyan lehet megtapasztalni az (érzékszervekkel) megtapasztalhatatlant, és mire megyünk azzal, ha ez sikerül. Rácsodálkozunk a tudomány, a művészet, az intuíció és a kvantumok kapcsolatára. Borzongunk azon, hogy mi is az, ami valójában megvakít, és hogy segíthet-e a jóga látni, s ha igen, hogyan.

Röviden szólva

…azt keressük, hogy a kvantumfizikai törvényszerűségek hogyan köszönnek vissza a jógában, és az annak szellemi hátterét adó tanításokban.

Egy SpiroCast adás persze nem képzelhető el anélkül, hogy könyvekről ne beszélnénk. Ebben az adásban is ajánlunk nektek néhány igazán érdekes, témába vágó könyvet:

  • Werner Heisenberg: A rész és az egész
  • Dr. Joe Dispensa: Válj természetfelettivé! – Hétköznapi emberek nem hétköznapi csodái
  • William Arntz – Chasse Betsy – Mark Vicente: Mi a …(füttyöt) tudunk?! – Fedezd fel a végtelen lehetőségeket

Tartsatok velünk, és jógázzatok együtt a kvantumokkal! Ígérem, nem fogjátok megbánni!”

Az emberi gondolkodás ott fejlődik a leglátványosabban, ahol két eltérő gondolkodásmód kerül egymással kapcsolatba, amelyeknek gyökerei talán egészen különböző kultúrákból erednek, és amelyek különböző időben, vagy különböző kulturális közegben, esetleg teljesen eltérő vallási hagyományok között keletkeztek. Ennélfogva, ha e gondolkodásmódok találkoznak, azaz, ha legalább annyi közük van egymáshoz, hogy egy igazi kölcsönhatás jöhet létre közöttük, akkor reménykedhetünk, hogy annak új és érdeklődésre számot tartó fejlődés lesz az eredménye. /Werner Heisenberg/

Úton a béke földjére

Úton a béke földjére

Túl a helyes és a helytelen cselekedetekről vallott gondolatokon van egy rét. Ott várok rád. /Rumi, szufi költő/

Nagyon rég nem érintett meg ennyi embert a háború szele itt Magyarországon, mint most az ukrán-orosz háború kitörésekor. Nagyon rég nem láttam ennyi embert, aki jelentkezik, hogy befogadjon menekülő családokat, hogy pénz, étel és ruhaadományt gyűjtsön, hogy buszokat szervezzen vagy épp ételosztást a határon, avagy koordinációs segítséget adjon a pályaudvarokon.  

Igen, milyen jó, hogy az emberek szívükre hallgatva segíteni akarnak, és nem okoskodni, és úgy segítenek szívből és lelkesen, ahogy és ahol csak tudnak! 

Dr. Marshall Rosenberg, az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) megteremtője azt mondja: Bárhová is mentem a világon, amikor megkérdeztem az embereket, mi adja nekik a legnagyobb örömöt, ezt a választ kapom: ha segíthetek másokon. 

Vajon hol van az újra és újra fellángoló erőszak gyökere?

Dr. Marshall Rosenberg kiemel egy nagyon fontos és megdöbbentő dolgot: mindaddig, amíg iskoláinkban és otthon a büntetés és fenyegetés eszközét alkalmazzuk azért, hogy elérjük, hogy a gyermekünk vagy a társunk azt tegye, amit mi helyesnek gondolunk: nincsenek távol a bombák. 

Fontos itt megjegyeznem: attól, hogy következménynek aposztrofálunk egy fenyegetést, az még attól fenyegetés marad. Ha esik, és kimegyek az esőbe, akkor megázom – ez egy következmény. Ha azonban azt mondom, hogy „Az iskola szabályzata szerint, ha ezt teszed, ennek ez és ez a következménye.”, az rejtett fenyegetés, bárhogy is próbáljuk másnak feltűntetni. A felelősség tagadása, hárítása egyike berögződött, életidegen kommunikációs mintáinknak. És ennek az életidegen kommunikációnak igen súlyosak a következményei.

Amikor az egyik náci haláltábor vezetőjét, Adolph Eichmannt később egy tárgyaláson megkérdezték, hogy volt képes véghezvinni ezeket a szörnyűségeket, azt válaszolta: igazából könnyű volt. Egy olyan nyelvet használtunk ugyanis, mely lehetővé tette, hogy könnyű legyen. „Ez parancs. Ezt és ezt kell ilyenkor tenni.” Amptssprache-nak hívták ezt a roppant veszélyes nyelvet, azaz hivatali nyelvnek, mely következménynek álcázza az agressziót, és tagadja a felelősséget. 

Ne érts kérlek félre, korlátok és szabályok kellenek. Korlátok nélkül egy gyermek, és van úgy, hogy egy felnőtt sem érzi magát biztonságban. Azonban rugalmasan, élő módon kialakított korlátok kellenek. És a betartásukhoz nem szabadna büntetésnek, fenyegetésnek kapcsolódnia. Aki a határt átlépi, nem büntetést érdemel, hanem támogatást, és szeretettel teli figyelmet. Egy nagyon káros hiedelem az, hogy ahhoz, hogy egy ember jól viselkedjen (értsd elvárásaink szerint), ahhoz előbb rosszul kell magát éreznie. 

Annak, hogyan lehet büntetés és fenyegetés nélkül nevelni, kidolgozott és kipróbált módszertana van, lásd pl. Dr. Marshall Rosenberg: Így is lehet nevelni és tanítani c. könyvét, valamint sok EMK alapokra épülő működő iskolát szerte a világon.

Ahhoz azonban, hogy egy szülő vagy pedagógus büntetés nélkül is képes legyen nevelni, érdemes elsajátítani a kommunikáció jógáját, azaz az erőszakmentes, más néven együttműködő kommunikációt, mely az egós, hatalmi működés fölé képes emelni az élet-energiákat, egészen a szívünkig. És ahogy ez fokról fokra megtanuljuk működtetni magunkban, elkezd átalakulni a látásmódunk és viselkedésünk is.

Az együttműködő kommunikáció esszenciája

Az EMK kurzusokon épp azt lehet megtanulni, hogyan ismerjem fel az életidegen kommunikációt. És azt, hogyan ismerjem fel a másik ember valódi szükségletét a szavai mögött, melyek tele lehetnek váddal, cinizmussal, fájdalommal, reflexszerű hibáztatással. Ha meghallom a másik ember szükségletét, azzal megnyílik egy csodálatos lehetőség: megláthatom, mi hiányzik neki igazán, és ő is megláthatja majd, mire lenne nekem szükségem. 

Ha nem látom meg, ha magamra veszem, ha visszatámadok – erőszakkal vagy szavakkal – ha beszállok az elkövető és áldozat játszmába – évezredek óta játsszuk ezt újra és újra – abból csak sérülés és fájdalom születik.

Az életesemények megérintenek. És vannak érzékenyebb részeink. Karmikus emlékek, lenyomatok. Amikor ezt az érzékeny pontot bennünk valami megérinti, elszomorodunk, feljajdulunk, dühösek leszünk, robbanunk. Azonban – és Dr. Marsall Rosenberg zseniális meglátása épp ebben van – nem ezek az események, vagy emberek az okai érzéseinknek. Hanem benső hiányaink. Erőforrásaink, melyben hiányt szenvedünk, és melyre az életesemények csak rámutatnak, igen sokfélék lehetnek. Hiányozhat épp a megértés, hogy meghallgassanak, de lehet, hogy csöndre vágyunk, vagy épp egy elmélyült, őszinte beszélgetésre, vagy épp bátorításra. Ha jól csináljuk, egy konfliktus mentén szívtől szívig ívelő híd épülhet ki két vagy több ember között. 

Ennek a szeretet hídnak a felépítéséhez tartozik egy igen lényeges lépes: előbb szét kell válasszuk magunkat egymástól: ne játszmázzak tovább, és ne a másikat okoljam! Ehhez pedig az kell, hogy tisztában legyek az érzéseimmel, és azzal, hogy érzéseimért nem a másik ember a felelős, hanem azok csupán jelzőfényei hiányaimnak, betöltetlen erőforrásaimnak. 

Mondok egy aktuális példát: tartottam minap egy rövid, online mantrás béke meditációt, melyet 20 percesre hirdettem. Azért tartottam, mert tudom, hogy az éneklés nem csak a félelmeinket, szorongásainkat képes feloldani, hanem a mantra rezgés kódja megemeli az energia szintünket, és be tud vinni a meditáció gyógyító csendjébe. Másrészt a közös, egymásnak felajánlott meditációban jelenlétünk ereje nem összeadódik, hanem meghatványozódik. 

Nos, másnap kaptam egy levelet, melyben az egyik résztvevő a csalódottságát fejezte ki. Mert ő azt gondolta, 20 percig csak mantrázunk majd, pedig a mantra csak 7 perc volt. És a csönd se volt elég hosszú, mert belebeszéltem. És nem is mondtam el, hogy mi a mantra értelme – és sorolta tovább a panaszait. Bevallom, kiakasztott. Írtam is neki egy választ csípőből, amiben szépen sorjában megokoltam, miért csináltam így és így, és miért van nekem igazam – ez itt az elkülönülés szükséges fázisa. És amikor kicsit kifújtam magam, döbbentem csak rá: panasz levele nem erről szólt. Egy segítség kérés volt, és ha lefordítom Zsiráf-nyelvre – az EMK-ban így hívjuk, amikor valaki meghallja a mások szükségleteit – ezt hallom: Tamás, annyira szeretnék hosszan elmerülni egy mantrában, mert kiemel! Nekem ez olyan nagy segítség lenne. És utána hosszan benne maradni a csöndben. Tudnál nekem egy ilyet adni? – Hurrá! Hát persze! És már küldtem is.

Szóval milyen jó lenne megtanulni, hogy a másik dühét, haragját, csalódottságát – melyek csupán jelzőfényei hiányainak – ne vegyük magunkra, és segíthessünk a másiknak ezeket a hiányokat betölteni. A béke megteremtéséhez ugyanis ez alapvető. Ahogy az is, hogy nem bűnösöket keresünk. És felhagyunk a büntetéssel és fenyegetésekkel. Mert ez csak a bombákat hozza vissza újra és újra. Olyan ez az ukrán válság, mint egy második világháborús és hidegháborús remisszió – egy társadalmi betegség állapot visszatérése. 

Ha az EMK alapjaival meg akarsz ismerkedni, Dr. Marshall Rosenberg ezen a videóját ajánlom figyelmedbe, valamint szívből ajánlom, hogy menj el egy EMK kurzusra – sok magyar tréner tart ilyeneket. 

Társadalmi konfliktusoktól a jógáig

Nagyon érdekes és fontos írás pl. Gerald Häfner: Soha többé háborút! A hatalmakon túli Európáért c. interjúja, mely az ukrán-orosz háború előtti napokban született. Ez az írás épp arra mutat rá, hogy a béke megteremtéséhez az kellene, hogy Európa egy fegyver mentes, semleges területté váljon. Olyan régióvá Oroszország és a NATO közt, mely egyik irányban sem akar semmilyen módon senkit fenyegetni. 

Hogy megérthessük ennek bölcsességét, ehhez nem elég gondolkodni, mert a gondolatainkat befolyásolja a félelem, ami azt mondatja: na de ha nem tudjuk megvédeni magunkat, és a NATO sem áll mögöttünk, akkor ki fog megvédeni? 

A félelem a gyökérközpont működési hiányának jelzőfénye. Amíg itt meg vannak rekedve az energiák, nem tudjuk átlátni a helyzeteket és tiszta fejjel gondolkozni. A félelmet és szorongást nem lehet okoskodással, vitákkal kioldani. Másféle technikákra van szükség. Ha szívesen kipróbálnál egy felszabadító, félelem és szorongás oldó jóga gyakorlat sort, ezt ajánlom a figyelmedbe.

Ha például egy jóga ászanában, mondjuk a bátorság tartásában (virabhadr ászana) megnyitjuk a mellkasunkat, és szilárdan állunk, valami fontos történik – minden testhelyzet a jógában ugyanis nem csak testünkre, izmainkra hat, hanem hat tudattalan elmetartalmakra, és ezen keresztül egész életünkre, sőt szociális környezetünkre egyaránt. 

Merülj el a gyakorlásban! És éld át: csak az tud így lenni, kinyitott mellkassal állni, aki érti, hogy ereje nem a fegyverekben, az izmaiban, fenyegetéseiben van, hanem abban, hogy az energiák szabadon áramolhatnak a magasabb központok felé. És amikor a köldök központig ér, a bátor ember már tud tisztán gondolkodni, és világosan látja: a fegyverek sosem jelenthetnek biztonságot, amire a hadban álló felek vágynak. És amikor feljebb ér ez az élet-energia és nyílik a szív központod, akkor már képes vagy együttérezni és önzetlenül segíteni a bajba jutottakon. És amikor még feljebb emelkedik ez az élet-energia, a torok központba, akkor már tisztán kommunikálsz, és a másik ember szükségleteit hallod ki a vádjaiból is. Amikor Jézus azt mondja, „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” – úgy vélem, erre gondol. Mindez pedig szükségszerű ahhoz, hogy tovább emelkedhessünk. És amikor még feljebb emelkedik az élet-energia a központi nádi, a szusumna mentén, akkor még tágasabb horizont tárul a szemünk elé:

Az Ember missziója a Földön

Teljes lényemből tudom: egy új világot teremtünk, a szeretet kozmoszát. Az ember szerepe a Földön nem az, hogy új és új technológiákkal kényelmesebbé és látszólag biztonságosabbá tegye az életet. Sokkal többre vagyunk elhívatva.  Ahogy Rudolf Steiner olyan gyönyörűen kifejezi:

Van azonban valami, ami az emberre vár, amit valóban ő adhat a Földnek: a szeretet, mégpedig legérzékibb formájától kezdve egészen a szellemmel teljesen áthatottig. Ez a feladata a Föld-fejlődésének. A Föld a szeretet kozmosza. /Rudolf Steiner: A János-evangélium/

A Világunk átalakulóban. A Fény korának, a szeretet kozmoszának küszöbére értünk. Egyre több a felébredett ember. És ezek az emberek – itt ott a világban, máshogy gondolkodnak már – és egy olyan erőt képviselnek, melyet azok az emberek, akik képtelenek más megoldási utakat találni a konfliktusok rendezésére, mint az erőszakot és fenyegetéseket, el sem tudnak képzelni. Pedig közel az idő, hogy az emberek nem ölik többé egymást. Amikor azt mondják, elég volt a fájdalomból! Elég volt a játszmákból! Szeretni akarunk. Megajándékozni egymást szeretetünkkel, kedvességünkkel, oltalmazó erőnkkel. Ha még nem látod ezt belül, érdemes megnézni ezt a 8 perces rövidfilmet erről a globális ébredésről!

Tudod, olyan ez, mint a fizikában a fázisváltozás: melegíted, csak melegíted a jeget, és látszólag semmi nem történik egy darabig. A jég továbbra is jég, kemény és hideg. Aztán egyszer csak hirtelen radikálisan átalakul: megolvad, és valami új és izgalmas lesz belőle: tiszta, folyékony, minden formát magára öltő víz.

A felébredés folyamatának azonban van egy szükségszerű átmeneti folyamata. Most épp sokan ezt élik körülöttünk. Talán épp ez a körülöttünk zajló félelem keltő folyamatoknak, járványoknak és háborúnak a lényege. Ezt az átmeneti folyamatot az jellemzi, hogy azt mondom: elegem van a rettegésből! És az jellemzi, hogy már nem tudok hitelt adni jóformán semmilyen külső hírforrásnak. Mi is az igazság? Mi is történik pontosan? Egyáltalán van járvány vagy nincs? Van háború, vagy nincs? Hogyan tudnám eldönteni? Kinek higgyek és kinek ne? Van egy pont, ahol nem marad más, mint kapcsolódni önmagamhoz, és kapcsolódni felfelé. Hogy az igazság saját mély tapasztalattá érhessen bennem. Ennek technikáját részletesen bemutatom Szeretettel beoltva című írásomban. 

Amikor belül érzed és tudod, mi az igazság, és mit kell tenned, akkor született meg benned teljesen az Én. És ez az „én vagyok” létélmény alapvető a továbblépéshez. Amikor ez az „én vagyok” benned megszületik, egyszerűen teszed a dolgod. Észreveszed a rügyező, tavaszra készülő diófa legmagasabb ágán boldogan daloló rigót. És tudod, hogy lényegében a dolgok rendben vannak. És ennek tudata lehetővé teszi, hogy teljes lényedből, együttérző módon aktívan, fényt sugárzó derűvel cselekedj.

Mindehhez azonban a rendszeres elcsendesedés nélkülözhetetlen. A meditáció csendjébe elmerülve tudunk egy olyan „kvantum állapotba” kerülni ugyanis – hogy Dr. Joe Dispenza szóhasználatával éljek – mely képes a múlt keréknyomából kibillenteni, és ezáltal adja meg az esélyt arra, hogy valóban új jövőt teremthessünk. Egy olyan jövőt, amit örömmel hagyunk gyermekeinkre, és összhangban van a Teljességgel.

Áldd meg az életed, tárd ki a szíved, és köszönd meg az új életet, mielőtt tényleg valóra válik… Állj fel úgy, mintha a jövő már meg is történt volna – és hagyd, hogy a szinkronicitások és az új lehetőségek találjanak meg téged! /Dr. Joe Dispenza: Válj természetfelettivé!/

A Fény három kapuja

A Fény három kapuja

Ez a szeretet nem birtokol, mert tudja, hogy az elkülönülés a mulandóság fénytörése. /Szepes Mária: A fény evangéliuma/

Az életünknek sokféle célja lehet. A sikernek is sokféle fajtája létezik. Fizikusként láttam a szakmájukban rendkívül sikeres, okos professzorokat, akikről csak úgy sütött a krónikus boldogtalanság. Szóval vannak világi sikerek, anyagi jólét, valamint elismerés szakmai és társadalmi szinten. 

És vannak spirituális sikerek, melynek jelzőfényei egészen mások: ilyen például a kiegyensúlyozottság, derűs elme, az áradó, ok nélkül való boldogság, valamint a benső béke élménye. Mindez benső munkával kiművelhető – ez az egyik szerepe a jógának, eszköztára gyakorlásának, és nem az, hogy rugalmasabb, hajlékonyabb legyen a tested, és még csak nem is az, hogy egészségesebb legyél. Az egészség magasabb szintje mintegy mellékhatása annak, ha jógázol.

Nézzünk most rá a Boldogságra – melyet az ember évezredek óta keres. Azt szoktam mondani a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, az orvos és jógi Swámi Mudrarúpát idézve a hallgatóknak, hogy a Boldogság a végső orvosság a stresszre és a magas vérnyomásra; és teszem itt hozzá, mindenféle más krónikus betegségre és nehéz pszichés állapotra. 

Bükki Tamás Aila jógaóra – Verőce

De mi is ez a Boldogság, honnan származik és hogyan érhető el?

Patandzsali az ősi Jóga Szútrák írója azt tanítja, hogy boldogtalanságunk alap oka az elménkben megjelenő klista-vrittik, azaz szenvedést hozó gondolathullámok. Mindez az avidjából, azaz hibás önazonosításból születik – azt gondolod, hogy Te ez a mulandó fizikai test vagy. 

Ebből pedig két nagy szenvedés generátor bontakozik ki, az egyik a halálfélelem – ha körülnézünk jól látható, milyen ostoba és szomorú helyzeteket tud teremteni, megfosztva az embereket a gyógyító és szeretetteli közelségtől –, a másik pedig a kisebbrendűségi érzés – ez utóbbi egyébként az oka mindenféle hatalmi törekvésnek. 

Mindebből pedig hat féle ún „malware, azaz rosszindulatú szoftver” születik, mely meghatározza életünk és mindennapi reakcióink: 

  • Vágyak: melyek feszültséget keltenek, ha nem kapom meg, amit szeretnék.
  • Düh és hibáztatás: miszerint a másik ember az oka a nyomorúságomnak, és ezért büntetést érdemel.
  • Irigység és kapzsiság: amikor az a téveszme uralkodik rajtunk el, hogy a másik azért boldogabb, mert neki megvan valami, ami nekem nincs, és ezzel összefüggésben
  • Féltékenység, valamit egós érdekérvényesítés: ez az enyém, meg kell szereznem, vissza kell szereznem és meg kell védenem, és ezzel kapcsolatban
  • Arrogancia és agresszió, gyakran egy „szent” köntösébe bújva, finoman játszmázva, és
  • Ragaszkodás: amikor azt gondolom, csak így történhetnek a dolgok, és belefeszülök, ha valami nem az elvárásaim szerint történik.

Szvámi Mudrarúpa azt mondja, a megoldás egyszerű: ”töröld a malware szoftvert!” Ennek eszköze pedig a jóga – ez talán a legfontosabb szerepe a jógának ebben a kozmikus világkorszakban.

Ezen akadályok lebontása visz el a Boldogság újfajta alapélményéhez, mely nem függ megszerzett tárgyaktól, emberektől. Ennek átéléséhez – ha az ember energia és elme teste megfelelően elő lett készítve – elegendő lehet akár a khecsári mudra, a nyelv visszahajtása. Az előkészítés itt azt jelenti, hogy megfelelő jóga gyakorlatok kitartó alkalmazásával már jelentős részt kitisztítottad és átjárhatóvá tetted az energia és információs vezetékek, azaz nádik rendszerét. Ezáltal kiegyenlítetted lényed férfi és női, kiáradó és befogadó aspektusait. Így, fokról fokra kioldhatod személyiséged és életed nehezítő elakadásait. Amikor ez megtörténik, akkor átérezheted Lelked körülragyogó, körülölelő Boldogságot, feltárul előtted az ánandamája kósha, azaz az üdvösség test és annak élményvilága.

Azonban az út ennél jóval messzebbre visz – erről a pontról már jól látható

Az egyik gnosztikus irat, a Codex Brucianus szerint így szól az Apostolokhoz Jézus:

Jöttem, mert szerettelek benneteket, és az életet kívántam adni néktek… Áldott az az ember, aki lehozta az eget, és a földet az égbe emelte. Ő lesz a földi szemek elöl eltűnt, felszabadult középpont.*

Szepes Mária így értelmezi, meditációin áttranszformálva, Jézus szavait Fény evangéliuma c. könyvében:

Ez a szeretet nem birtokol, mert tudja, hogy az elkülönülés a mulandóság fénytörése. Ez a szeretet nem ragaszkodik, mert megvilágosodott előtte, hogy ami valódi érték, az sosem veszhet el. Jézus azért kíván életet adni azoknak, akiket szeret, mert e világ lényei valójában halottak… E legmélyebb krisztusi kozmozófia fényében nyernek új jelentőséget az ismert szavak: Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elveszíti az ő életét, megnyeri azt.

Az ember, tapasztalatom szerint valóban felemelheti a Földet – ez a Shakti, az emberben lévő Kundalini erő felébredése és felemelkedése. És lehozhatja az Eget – ez a Siva, vagy Krisztusi erő magunkba fogadása. És e kettő összefonódása adja a benső és külső gyógyulást – az élet vizének tapasztalatát. Erről bővebben írtam például az Idő két folyója c. írásomban. 

Egy másik gnosztikus iratban, a Pistis Sophia-ban, azaz a Bölcsesség Leányában, melyet Codex Askewiánusnak is neveznek, Jézus arról beszél tanítványainak az Olajfák hegyén, hogy a Fény Kincsestárának három kapuja és ennek kilenc őre van**, valamint feltárja előttük a teljes égi hierarchiát.

Mi ez a három kapu és hogyan nyitható fel?

A jógik felismerték, hogy az emberi energiarendszerben és mentális testben három kapu található, melyet granthiknak, vagy bogoknak is neveznek. A kapuk nem a fizikai testben vannak, csupán érzés szintjén ide is levetülnek.

Az első ilyen kapu a muladhára, vagy gyökérközpontban található, a neve Brahma granthi, és a jele a muládhára szimbólumában (lásd alább) található Szvájámbhú lingam – az ábrán a piros háromszögben található középen, melyre a kundalini kígyója feltekeredik -, s amely valójában egy átjáró. Amíg ez az első kapu zárva van, addig az életünket teljesen kitöltik és felemésztik a mindennapi problémák, és azok megoldása őrli fel energiáinkat. Amíg nem tudunk ellazulni a birtoklási vágytól, ez a kapu nem ereszt át minket.   

Ha valaki leül ilyenkor meditálni, megpróbál elcsöndesedni, és befelé figyelni, azt tapasztalja majd, hogy elárasztják a mindennapi élet problémájával kapcsolatos gondolatok, és talán egy perc sem telt el, és már a megoldásokat latolgatja, ezeken pörög tovább. Így természetesen a meditáció egyáltalán nem lesz meditáció. Ezt a figyelemelterelő és energiaőrlő folyamatot jelképezi az átjárót őrző három Déva. 

Ezen kapu nyitásához szükséges energiát pl. a múla bandha, azaz gátzár összehúzásának és elernyesztésének gyakorlata tudja aktiválni. A granthik nyitásának alapfeltétele ugyanakkor a prátjahára elsajátítása, amely Patandzsali nyolc rétű rádzsa jógájának 5. lépcsőfoka, és azt jelenti, hogy a gyakorló megtanulja a figyelmét leválasztani az öt érzékszerv által szállított információ özönről. A prátjahára pl. vezetett mély relaxáció, azaz jóga nidrá gyakorlásával sajátítható el. „Az átjáró csak akkor kezd világossá válni, ha belehelyezzük a tudatunkat az adott lingamnak megfelelő oszlopba” – tanította Dr. Timcsák Géza jógi – mely csak akkor kivitelezhető, ha a prátjahárát, azaz a benső figyelmet megfelelően kiműveltük. 

A 2. kapu az anaháta, azaz szívközpontban van (ismét nem fizikailag, csupán oda vetül), ez a Vishnu granthi, melynek jele a szív központ szimbólumában található Bána lingam – lásd az alábbi ábrán a lótuszon ülő istenség fölé nyúló oszlopot. Látható, hogy itt az átjárót összesen négy szellemi Isten-lény őrzi. 

Amíg ez a kapu zárva van, addig a kereső életét a heves érzések és érzelmek, konfliktusos élethelyzetek jellemzik, és ezek emésztik fel energiái jó részét. Amikor meditálni próbál, elárasztják az érzelmi töltésű gondolatok, előjönnek megoldott és megoldatlan konfliktus helyzetek, és ez viszi el a figyelmét, téríti le az Útról, és nem engedi a benső tartalmakra koncentrálni.

Vishnu granthit az uddijána bandha energia emelő gyakorlatával lehet például hatékonyan előkészíteni, aktiválásához pedig a fent említett prátjahára, valamint Patandzsali nyolc rétű ösvényének 6. szintjének kiművelésére van szükség; ez a dháraná, azaz egyhegyű koncentráció. 

Fontos itt megjegyezni, hogy mindez haladó gyakorlatnak számít. Nem megfelelően előkészített energia rendszerrel kísérletező gyakorló, aki nem érti a gyakorlás fokozatosságának fontosságát, súlyosan megsérülhet. Emiatt ezen a ponton már nagyon fontos, hogy ne csak könyvek vagy videók alapján gyakoroljunk, hanem kérjük egy képzett vezető útmutatását.

A 3. kapu a 3. szemnél, azaz az adzsná központnál található, neve Rudra granthi – ezen a kapun való átlépés egyfajta belemerülés a „tisztítótűzbe”. Jele az adzsná csakra szimbólumában található Itára lingam – lásd alábbi kép, ahol Ardhanárísvara Déva benn van az Itara lingamban. Ez a Déva félig nő, félig férfi – itt egyesül ugyanis az idá és pingala nádi, azaz lényünk női, befogadó és férfi, kiáradó aspektusa. És emellett van még egy őre a kapunak, Hakini, aki az Óm szárnyán ül.

Ha ez a kapu zárva van, az illető nem jutott még el a felszabadultsághoz, még mindig fogoly. Az ilyen embert a spirituális ego megnyilvánulásai kísérik. Gyakran úgy tekint önmagára, és ezzel az attitűddel reagál az élethelyzetekben, mint aki különb másoknál, aki előrébb jutott az úton, és a legtöbb ember csak hátul araszol, tévelyeg. Különb másoknál, mert jógázik, különb, mert templomba jár, csendelvonulásokra, jógatáborokba, kontemplál, meditál és imádkozik. Az ilyen ember olykor abban a tévképzetben él, hogy rajta múlik mások sorsa, üdve, megmentése. Ez egy nagyon mély csapda állapottá válhat, melyből általában a karmikus visszahatás billenti helyre az útkeresőt.

Rudra granthi kapuján a Brummádja dristi, azaz a szemöldökközpontra való figyelemmel és légzéssel összekötött gyakorlat képes előkészíteni az átlépést, és Patandzsali 8 rétű ösvényének 7. szintje, a dhjána, azaz meditáció gyakorlata fogja a kaput kinyitni. 

Ha valaki erre nincs felkészülve, nem tisztította meg az elme terét megfelelő előkészítő gyakorlatokkal, például a hatha jóga satkarmáival (vízzel és levegővel történő tisztító gyakorlatok), akkor a Rudra granthinak az erőszakos felnyitása Pandóra szelencéjét nyitja ki, azaz múltunk „démonait” hozhatja felszínre, olyan elme tartalmakat, melybe a nem kellőképpen felkészített gyakorló szó szerint beleőrülhet. Nem véletlen, hogy ezek a tartalmak a tudattalan elménk mélyére vannak elrejtve.

Valójában annál, aki a gyakorlásban állhatatos, ugyanakkor csak szelíden, az erőszakmentesség alapelvét (ahimsza) maximálisan figyelemben tartva, kitartóan halad az úton, a Fény Kincsestárához vezető 3. kaput a Kegyelem maga idejében feltárja.  

A kapuk nyitása a mantrák szelíd erejével

Létezik egy lágy, ám roppant hatékony technika, mellyel ahelyett, hogy felfeszegetnénk, „kopogtathatunk” a kapukon. Vannak bizonyos rezgés kódok, speciális mantrák, melyek ehhez megadják a megfelelő energiát, és a megfelelő információt, kulcsot hordozzák. 

Ha az energia és mentális testet a megfelelő gyakorlatokkal kellően előkészítettük, akkor az adott kapu, azaz granthi, a neki specifikus mantra „kopogtatásának” eredményeképp, valamint az egyhegyű figyelem (dharána) és meditáció (dhjána) hatására a Kegyelem által kinyittatik, és ezáltal a gyakorló bepillantást nyerhet, vagy beléphet egy következő szintre. Ez a szintváltás nem csak benső élményvilágában tükröződik, hanem a személyiségben és ezáltal az élethelyzetek pozitív változásában is megjelenik.

granthikat nyitó mantra rendszer a jelen kozmikus korszakban elérhető, és megtalálható például a kultúrák közti tolmácsolás mestere, Dr. Timcsák Géza jógi és Ivo Sedlachek zereterapeuta és jógaoktató által megalkotott Transzforming Mantras c. albumon. A granthi szádhana technikáját – összhangban a hanganyaggal – az alábbi ábra összegzi:

Az, hogy a Boldogságnak és feloldódásnak mely szintje fog megnyilvánulni benned és körülötted, és milyen ütemben és élményekkel haladhatsz a Jézus által, illetve a jógik által mutatott Úton, az kétség kívül egyéni, és aligha megjósolható. 

A lehetőségek mindenesetre adottak. Ami biztos, hogy a feltáruló perspektíva egyre lenyűgözőbb. A valódi Boldogságra rátalálni annyit tesz, hogy felismerjük, hogy a kozmikus szeretet éltet, és rajtunk keresztül áramlik: szeretetet kapunk és adunk.

Megjegyzések:

* Az idézetek a Codex Brucianus-ban: Jézus első könyve, 1., és 3.-ban találhatók.

** lásd a Pistis Sophia 1. könyv 1. fejezet, ill. 1. könyv, 10. fejezetben.

Köszönetnyilvánítás: 

Szívből köszönöm Dr. Timcsák Gázának (az Európai Jóga Unió lektorának), hogy ezt az írást átnézte, és sok fontos dologra rámutatott, és ezzel nem csupán pontosítani segített, hanem lelkesített, hogy még intenzívebben folytassam tovább a gyakorlást.