A vízöntő-paradoxon és a gyógyító, kétarcú erő

A vízöntő-paradoxon és a gyógyító, kétarcú erő

A fény stabilitásának a tengelyén (Oroszlán – Vízöntő) a valódi uralom kérdése újra megjelenik. A felemelkedéshez, a szabadsághoz és a megtisztuláshoz hosszú út vezet! Felhőkön, barlangokon, tengereken, emelkedőkön, ösvényeken és buktatókon át vezet, míg végre a cél közelébe érkezik a lélek. /Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei/

A test gyógyulását két erő összjátéka hozza létre. Az, amit betegségnek hívunk mindennapi értelemben, a kellemetlen, gyakran fájdalmas kórkép már a gyógyulás folyamatának megnyilvánulása. A karma törvénye, azaz az ok-okozat törvénye szabályozza, és összefonódik az időben visszafelé ható Kegyelemmel. Épp így, a világunk gyógyulása is kétarcú. A megjelenő járványok, félelem hullámok, diktátorok, kegyetlenség és a háború minden fájdalma – már a gyógyulás folyamatának megnyilvánulása. A két dolog, a gyógyulás és felszabadulás, valamint a fájdalom és félelem, ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem választhatók el – legalábbis egyelőre. Ennek az írásnak az a célja, hogy mindezt tisztán lásd, és ezáltal reményteljesen tekinthess a jövőbe.

Egy személyes történettel kezdem, ami megvilágítja a gyógyulás két erejét és két arcát. Úgy volt, hogy elmegyünk a nyáron a tengerpartra a családunkkal. Hónapokkal ezelőtt lefoglaltunk egy apartmant egy horvátországi szigeten. Pár nappal elutazásunk előtt Párom tett a kertben egy mozdulatot, becsípődött egy gerinc ideg, és onnantól csak nagy-nagy fájdalommal tudott totyogva járni, és ülni sem tudott 1-2 percnél tovább. Világossá vált hamar, nem tudunk elutazni és 8 órát autózni. A helyzet nem véletlenül jött – sokrétűen gyógyította a Páromat. Szembe kellett néznie annak következményével, hogy mindent bele adunk, dolgozunk-dolgozunk, és – a fenébe! Most nem megy miattam a család sem nyaralni! Ezt kellett most feldolgoznia – sok-sok fájdalommal körítve. A fájdalom egyébként Vimálá Dévihez tartozik, akinek szerepe a testi, érzelmi és mentális rendszerünk tisztítása, gyógyítása.

A nyaralóra befizetett pénzt már nem lehetett visszaigényelni. Végül hosszas keresgélés után egyik barátunknak ajándékoztuk, aki nagy örömmel ment el számunkra ismeretlen barátaival. Nagyon régen nem volt a tengernél – mint kiderült, nagyon fontos, mondhatni gyógyító volt számára az út sok szempontból.

És mit éltem át én? Hát, eszembe villant, hogy a múltkori jógatábor nyitását megelőző napon telefonált az egyik résztvevő, hogy mégsem tud jönni, sajnálja, rászállt a NAV, és emiatt otthon kell maradnia és dolgoznia. Azt mondta, azért átutalja nekem a tábor teljes árát. Nem ellenkeztem, bár belül jelzett valami, hogy ezt így nincs rendben, ne fogadjam el. Még a tábor után is eszemben volt, hogy visszautalom, de valahogy mégsem tettem, lustaságból. Nos, most itt volt ez a helyzet, amikor én sem kapom vissza a befizetett nyaralás árát. Igen, az ember hétszeresen fizeti vissza mindazt, amit lelkiismeretével szembe menve cselekedett.

Másrészt, ahogy ültem a kertben, és néztem az almafa szél lengette ezüst zöld leveleit, a felhőket és a kék eget, átéreztem a barátunk örömét, ahogy ott van a tengernél. Még a tenger illatát is éreztem. Az ő öröme az én örömöm lett, és hogy ő elmehetett, határtalan örömmé vált számomra is. 

És valahogy minden összerendeződött. Megértettem, hogy emiatt a közös öröm miatt történt, visszafelé az időben, hogy anno lefoglaltuk ezt az utat – és mikor lefoglaltam, már bevillant, hogy nem leszünk ott. Mégis tettem, mert hívott a jövő – visszafelé az időből. Tehát a jövő határozta meg a tetteim, és a múlt tettei vezettek el mindahhoz, amit megtapasztalhattunk. Három ember sorsát fonták tökéletesen össze az égiek ebben a furcsa, közös, örömteli és fájdalmas, kölcsönösen gyógyító nyaralásban.

Nos, ugyanez történik velünk minden betegségben és gyógyulásban, és ugyanez zajlik körülöttünk a világban is.

Van egy népmese, mely engem nagy ámulattal tölt el. A Vizi Péter és Vizi Pál mese történetével egy 26 ezer éves világciklust ölel át. Idővezetése nem egyenletes, a cselekmény legnagyobb része olyan, mintha épp most és épp velünk történne.

A főhős ebben a mesében kétszer bukik el az úton. Miután legyőzte a Sárkányt, és a harc után megpihen a Szűz ölében, belefeledkezik a jólétbe, ellanyhul a figyelme. Ekkor csap le rá a Vörös vitéz, és levágja a fejét. Pétert segítő szellemállatai támasztják fel. Ehhez azonban megfelelő forrasztó füvet kell szerezniük, melyet el kell venniük a nyúltól. 

A gyógyítás magával hozza a nyúl rettegését. A gyógyítás erővel, erőszakkal történik, és félelem kíséri. Azaz a félelemkeltés, fenyegetettség, a gyógyulás karmikus folyamatának igen fontos része. Ezt a gyógyulást pedig egy különleges jelenség teszi lehetővé, melyet vízöntő-paradoxonnak nevezünk. Pap Gábor művelődés-történész így ír erről:

Ha jóvá akarja tenni hősünk a végzetes baklövést, akkor valami módon ide, a Szűz mezejébe kell majd visszavergődnie, mert orvoslást nagy bajára csakis innen várhat. Mindenesetre nem lesz könnyű dolga, hiszen az időben „előrefelé” haladni, ha egyszer az alapirány a precesszióból következőleg már „visszafelé”-nek adódott elvileg elképzelhetetlen. Hacsak valami rendkívüli esemény közbe nem szól. Ez a Vízöntő-paradoxon: ebben a világban – és pillanatnyi tudásunk szerint csakis ebben – nullázódik az idő dimenzió, egyszerre „folyik” a létezés előre- és hátrafelé. /Pap Gábor: Vizi Péter és Vizi Pál – egy magyar népmese asztrálmítoszi dimenziói/

Az erőszak és félelemkeltés miatt a rend csak ideiglenesen áll helyre – mert a karmikus visszahatást Péternek el kell szenvednie. Péter nyughatatlan, megy tovább az útján. És ekkor csap le rá újra a gonosz egy boszorkány képében, aki megbénítja Péter szellem állatait, és végül Pétert miszlikbe aprítja. 

Vajon hol tartunk most a mesében? A Sárkánnyal küzdünk még tényleg? Vagy még mindig a királylány ölében fekszünk, belelazulva a jóllétbe? Vagy már leugrott a Vörös vitéz hogy lefejezzen? Vagy már a banya fája alatt sütjük a szalonnát?

Ha a velünk történő dolgokat folyamatában megérted, túllátsz pl. a Covid-krízis, vagy a háborús fenyegetés fátylán, melyet sajátos erők terítenek most a világra. És érted azt is, hogy valójában teljesen mindegy, hogy a Covidot egy Wuhánból származó vírus okozta, mely denevérekből mutálódott át emberre, vagy úgy volt, ahogy a HIV felfedezője, a Nobel díjas virológus, Luc Montagnier (ejtsd: Lük Montanyi) kijelentette: ez nem lehet természetes vírus, ezt laboratóriumban állították elő. Már nem ragadsz le a különböző összeesküvés elméleteken sem, mert nem ez a lényeg. Túlláthatsz egyesek rettegés keltő szánalmas kísérletein is, akik izgalomtól kiszáradt ajkakkal élvezik, ahogy ecsetelik a médiában, hogyan sodródhatunk bele egy világméretű háborúba, és mi lesz itt végül velünk. 

Ismerd fel: a félelemkeltést és erőszakot és fájdalmat nem lehet eltávolítani a világunkból, legalábbis egyelőre! Úgy adódott, hogy épp ez a közös gyógyulásunk eszköze. A forrasztó fű sajátos ára – még akkor is, ha megdöbbentő, és elsőre érthetetlen, miért kell így lennie. 

Azonban ha megnézed, hogy a pl. a Covid krízis során a generált félelem és ránk kényszerített elizolálódás hogyan erősített meg sokakat az egymásra figyelés értékében, máris látod, hogyan gyógyított. Vagy ha észreveszed, hogy az Ukrán háború hogyan hozta magával a törődést, befogadást a menekültek irányában, látod, hogyan gyógyított és vezetett el mindahhoz, amiben Jézus az új idők helyes viselkedését summázta: szeressétek egymást! És ez a figyelmesség és szeretet cselekvés, amit a krízisek kikényszerítettek, már belülről ébredt nagyon sok emberben. És épp ez az, amit érdemes lenne észrevennünk. Mert ez az, ami valóban eltölthet reménnyel.

Márk evangéliumának 4. fejezetében, valamint a Vízöntő evangéliumának 115. fejezetben olvashatjuk a búzába keveredett konkoly példázatát. Jézus így tanít:

Kimenjünk és kigyomláljuk a gyökerénél fogva és tűzre vessük az összes konkolyt? A tulajdonos azt mondta: Ne, az nem lesz jó ötlet. A búza és a konkoly egymáshoz közel növekednek a talajban, és ha kihúzzátok a konkolyt, elpusztítjátok a búzát is. Tehát hagyjuk őket növekedni az aratás idejéig. Akkor azt mondom majd az aratóknak: Menjetek, és gyűjtsétek össze a konkolyt, és kössétek össze, és vessétek tűzre, és gyűjtsétek be az összes búzát a magtárakba. /Vízöntő evangéliuma, CXV. fejezet/

Vízöntő evangéliumát Lévi H. Dowling csatornázta le számunkra az 1800-as évek végén, és sok olyan lényeges tanítást tartalmaz, mely nem került be a Bibliába. Sokat segíthet, hogy mélyen megértsük a világunkat formáló kétarcú, időben előre és visszafelé is ható, gyógyító erő lényegét. Jézus feltárja például a karma törvényét:

Van egy törvény, amit az embernek az eszébe kell vésnie: az eredmény az októl függ. Az emberek nem porszemcsék, hogy rövid életükben a levegőben sodródjanak; és utána elvesszenek a semmiben.  Az ok lehet része valaki rövid életének; az eredmény pedig nem derül ki csak a következő életben. Nem arathatok anélkül, hogy vetettem volna, és azt kell learatnom, amit vetettem. Bármit is tesz az ember a másik emberrel, a bíró és a végrehajtó azt teszi ővele. Nem vesszük észre e törvény végrehajtását az emberek fiai között. Észrevesszük a gyengék megalázását, lábbal tiprását és meggyilkolását azok által, akik erősek. Észrevesszük, hogy fafejű emberek ülnek a hivatali helyek székeiben; királyok és bírák, szenátorok és papok, miközben rendkívül értelmes emberek az utcát seprik. /Vízöntő evangéliuma, CXIV. fejezet/

A karma törvénye az előrefelé áramló idő törvénye. Ha a karma működik, akkor hogyan tehetnénk bármit is, hogyan segíthetnénk a szenvedőkön?  

A Vizi Péter és Vizi Pál mese így mondja el: jön Péter ikertestvére Pál, aki már könnyebben megy végig az úton, melyet Péter kitaposott. Vizi Pál – szemben Péterrel – a vacogó banya első szavára reagál, és ezzel „szedi össze” azokat az „erkölcsi plusz pontokat”, melyek „elegendőek lesznek a végső győzelemhez” – mutatja meg Pap Gábor.

Azaz amikor már meghallod belül a hangot, és összhangban mozdulsz az Isteni útmutatással, saját lelkiismereted hangjával, akkor cselekedsz helyesen, és ezáltal egy örömteli és reményteljes jövőt építesz – együtt a többiekkel.

Jézusnak épp Péter tesz fel egy fontos kérdést ennek kapcsán, mert nem érti, hogy ha a karma ok-okozatisága megszabja, kinek milyen sorshelyzettel és betegséggel kell megküzdenie, hogyan lehetne meggyógyítani őket? És akkor Jézus feltárja neki a Kegyelem, vagy az időben visszafelé ható erő krisztusi törvényét:

Ekkor Péter azt kérdezte: Mi más emberek adósságát fizetjük meg akkor, amikor a Szó által meggyógyítjuk őket, kiűzzük a tisztátalan szellemeket, vagy bármely formában megmentjük őket a keserves helyzetből? És Jézus azt felelte: Egyetlen ember adósságát sem tudjuk megfizetni, ám a Szó által meg tudunk szabadítani embereket a megpróbáltatásból és a bajból. És szabaddá tudjuk tenni őket, hogy megfizethessék az általuk birtokolt adósságot, hogy az életüket adhassák szolgálat felajánlásaképp másokért, vagy más élő dolgokért. /Vízöntő evangéliuma, CXXXVIII. fejezet/

Vagyis azon van a hangsúly, hogy ha megadatott, hogy segíthessünk, tegyük meg a másikért, amit csak megtehetünk, és tegyük meg egyszerűen, belülről mozdulva, okoskodás és számítás nélkül. Ezt hívják  karma jógának.   

A Kegyelem, a visszafelé áramló idővel összefonódó erő, megadja a megkönnyebbülés és gyógyulás lehetőségét, de csak annak lesz ez hasznára, aki utána szeretetteljes és önzetlen szolgálattal van minden élő iránt. Nézd azt, hogyan segíthetsz természetes módon másokon! A lehetőségeket majd eléd hozza az élet.

A hatha jóga, rádzsa jóga eszköztára pedig az Anya, vagy Szűz Szófia, vagy a Sakti, azaz kozmikus életerő áramlását és felemelkedését segíti. Annak a tudománya és művészete ez, hogy feltisztítsa a test-elme rendszerünk azért, hogy a dharmánkat, azaz életutunkat könnyebben, kevesebb szenvedéssel, kevesebb fájdalommal járhassuk, és ne teremtsünk negatív karmát. 

Mindennek hatására egyre intenzívebbé válik a kapcsolat ezzel az égi világossággal, Krisztussal, szellemi vezetőkkel, jógikkal, Mesterekkel. A visszafelé áramló és előre áramló idő és energia kettőssége végül összefonódik benned, és ha erre megnyitod magad, eljuthatsz a szív terébe – a Királyságba, ahogy azt Jézus nevezte.

Hogyan válhat mindez benső tapasztalattá, élet-élménnyé?

Július utolsó napján, az Oroszlán-Vízöntő tengelyhez érve, a Szűz csillagkép Spica, azaz búzakalász csillagához zarándokolunk majd el, hiszen „(hősünknek) a Szűz mezejébe kell majd visszavergődnie, mert orvoslást nagy bajára csakis innen várhat.” Egy zarándoklat attól zarándoklat, hogy nem önmagunkért, hanem másért tesszük. Gyönyörű gyógyító erdőkben visz az út, benső energiáid emelkednek majd felfelé, ahogy haladunk fel egy hosszú hegygerincen, és végül, amikor leülünk meditálni a Spicát ölelő ősi bükkfák közt, a Királyságra lelhetsz a szívedben.  

És ha épp nem tudsz most velünk feljönni a magas Börzsönybe? Tudd, hogy minden lélegzetvételed egy zarándoklat lehet. A jelenlétedtől függ, és attól, hogy tudod-e megfelelően irányítani a figyelmed. A jóga kurzusokon és meditációs kurzusokon épp ennek módszerét sajátíthatod el. A Mesterektől kaptuk ezeket, Kegyelemből, bíztató mosolyként egy gyönyörű, tiszta és egészséges jövőből.

A Börzsönybe vetülő Szűz-Halak csillagképek szakrális, gyógyító terébe minden hónapban viszek adományos, meditációs túrákat. A túrákon csöndben megyünk. Az aktuális túrát itt találod.

Csillagvitorlák

Csillagvitorlák

A mai világban az ember mértéktelenül hajszolja az anyagi lét szükségleteinek kielégítését. … Noha azon igyekszünk, hogy maximális anyagi kényelemben éljünk, mégis nyugtalanok és boldogtalanok vagyunk. Az ember a boldogság elérésére és a szenvedés megszűntetésére vágyik, mióta világ a világ. /Szvámi Ráma: A bölcsesség könyve/

Az ünnep, amit átél a Földre érkező intelligencia, vagy Isteni Fény ünnepe, és az öröm (ánanda) az ezt kísérő létélmény. Ez az ünnep ezen felül egész különös megtapasztalásokkal jár együtt, hiszen az Orion egy olyan energia teret képvisel, ahol megfordul az idő, azaz az okozat megelőzi az okot. Hogy ez pontosan mit is jelent, mindjárt megmutatom, de előbb egy nagyon fontos dolgot szeretnék érzékeltetni, azt, hogy miért van szükség erre a kozmikus intelligenciára. E nélkül ugyanis nem tudsz majd velem ünnepelni a végén.

Az Intelligencia, ami kivezet a betegségből

A faluban, ahol élek, megnyert az önkormányzat egy pályázatot arra, hogy műfüves focipályát építhessen. Bár a falunak már van egy élő füves focipályája, most az a terv, hogy az erdő melletti árnyas park tucatnyi gyönyörű, 50-100 éves tölgy és hársfáit kivágják, mert „nincs máshol rá hely”. Amikor néhány lakos szóvá tette, hogy ezt azért mégsem kellene, jött a válasz: „Csak nem fogunk egy megnyert pályázatot visszaadni!”. Utánajártam: miközben ezeket a műanyag pályákat nálunk egyre építik, nyugaton már kezdik betiltani, ugyanis kiderült, hogy a focisták által belélegzett porladó mikro műanyagok számottevően megnövelik a leukémiás és más rákos megbetegedések kockázatát, valamint olyan mikroorganizmusoknak adnak tenyészterületet, melyek erősen antibiotikum rezisztensek és életveszélyes tüdőgyulladást válthatnak ki a játékosok szervezetében. Azok, akik fiaikban a jövő tehetséges futball generációját látják, biztos nem látják úgy a fiaikat, mint akik súlyos betegségükkel küzdve már a pálya közelébe sem tudják vonszolni magukat. És azt vajon értik-e, mi a gond azzal, ha kivágunk ezért pár öreg fát?

Az intelligencia nem az, hogyan teljesít valaki pszichológusok által megalkotott teszteken. Az intelligencia az, hogy kellően érzékeny-e és széles-e a látóköre valakinek ahhoz, hogy képes legyen olyan döntést hozni és úgy cselekedni, hogy az önmaga és a környezete egészségét, békéjét és örömét szolgálja. 

Aki egy fát vagy erdőt tompán feláldoz, mintha nem érző és szó szerint velünk együtt lélegző élőlények lennének, az nem intelligens ember. 

Persze lehet azt mondani, ugyan már, ez csak egy helyi eset! De nem az! Ezen a gyönyörű bolygón minden hónapban eltűnik egy Budapest méretű erdőség. Mindennek pedig sok-sok megdöbbentő vonatkozása van, amit már most nagyon is érzünk a bőrünkön – erről bővebben írtam Szivárvány a szakadék felett c. írásomban.

A Pilisben ebben a rekkenő nyári melegben napközben 24-26 fok volt, ami estére-hajnalra 16-18 fokra hűlt vissza. A városokban ezzel szemben 32-36 fok volt. És mit tesznek az emberek? Újabb és újabb légkondikat telepítenek, hogy ki lehessen bírni. Egy légkondi akár több 1000 W-ot is fogyaszthat, ezt az energiát valahol elő kell állítani. Ennek egy jelentős részét mai napig fosszilis energiahordozók elégetésével állítják elő, szénnel, fával. Vagonszám hordják erőműveinkbe a kivágott fákat. Apropó tudtad, hogy egy fosszilis erőmű radioaktív emissziója kb 8000-szer nagyobb, mint egy atomerőmű radioaktív kibocsátása? 

Miért mondom mindezt el? Hogy tisztán értsd az intelligencia gyógyulást hozó erejét. Az intelligencia az, hogy nem csinálok bizonyos dolgokat. Félelem nélkül kimondom valamire akár azt is, hogy ezt nem, még akkor sem, ha látszólag gazdaságilag hasznot hajtana, vagy akár elveszíthetek vele fontosnak tűnő kapcsolatokat. Azért nem, mert perspektivikusan tudok gondolkodni. És egy élhető és gyönyörű bolygót szeretnék örökségül hagyni gyermekeimre. 

Az energia nem más, mint lehetőség. Aki intelligens döntést akar hozni, annak magas energia szinten kell lenni. Az ilyen ember látja a tágabb összefüggéseket. Az ilyen ember egészségesen gondolkozik, és ennek fényét sugározza ki magából. És amikor a nemet kimondja, pontosan tudja, mire mond igent.

Mindebben csöppet sem érzem tehetetlennek magam. És szeretném megmutatni Neked, hogy te sem vagy az. Csöppet sem. Mindjárt megérted, miért.

És meg is érkeztünk az Orion zarándoklat szerepéhez. Az Orion ugyanis lehozza közén a kozmikus intelligenciát, mintegy megfürdet minket a Tejút szakrális folyójában.

Az áradó intelligencia és az új idő születése

Amikor ezt a zarándokutat először 3 éve végigjártam, jóval kevésbé voltam felkészült, mégis hatalmas változásokat hozott, többek közt ennek adományaként fedezhettem fel a magas Börzsönybe vetülő, gyógyító Szűz-Halak csillagképeket. Most azonban az Orion utat a Sors keresztjébe fonom; ennek egyik tengelye a Kígyótartó-Orion, a másik pedig pont a Szűz-Halak földre vetülő csillagképei. Paksi Zoltán asztrozófus így ír erről a keresztről:

A (kardinális kereszt) az új idő születésének jele. A Nap fordulatait, tehát jelképesen a legjelentősebb sorsfordulatot szimbolizálják a kardinális jelek.  

A Kígyótartó a felfelé áramló életenergia, azaz a kundalíni, mely bennünk is tükröződik, azaz megtapasztalható. Ez a Sakti, vagy Kozmikus Anya ereje. Egy ősi védikus eredetű technikát használtam, melyet Sri Vidyának neveznek. Ebben a technikában egy 9 szintű mantra és geometriai forma, azaz jantra rendszer emeli a gyakorló életenergia szintjét fokról fokra egyre feljebb. 

A zarándoklatot a nyári napfordulót megelőző nap úgy kezdtem, hogy a Pilisbe és Börzsönybe vetülő Kígyótartó, azaz tüskés kereszt egyik szakrális helyén néhány speciális védelmet adó mantrát és a Sri Vidya 9 mantráját mintegy tömörítő mantrát használtam, majd elcsöndesedtem és meditációba merültem. Hagytam, hogy ez a beinvokált, felfelé áramló erő emeljen. 

Az úton egy barátom is elkísért. Ilyen kincset is kaptam erre az útra.  Ezt követően megmosva arcunkat a Dunában, átléptünk a Pilisbe, és felmentünk Dobogókőre. Végig csöndben voltunk. Egy másik barátom adott nekünk tiszta szállást. Részben ő is velünk zarándokolt, és csöndben velünk volt egész héten. Ez is kincs. Az élet ajándéka. Természetes volt a jelenlétük. Mint minden lélegzet. Az életem tele van kincsekkel!

Az első nagyobb kihívásba rögtön az elején belefutottam. Rádöbbentem, hogy otthon felejtettem a nordic botokat. Korábban, hegyről lejövet a térdem már pár km után rettenetesen fájt. Bevallom, kicsit kétségbe is estem. A nordic ezt teljesen megoldotta, mert leveszi a terhelést a térdről és csípőről. Hogy fogja ezt a lábam így bírni?  És már éreztem is a sajgó térdemet. És akkor elhatároztam: bármikor, amikor a térdem bejelez, az első kis jelzésnél megkeresem az elmémben felbukkanó gondolatot. Egy jelnek vettem, ami rámutatott az alázat hiányára. Így emlékeztettek Kísérőim arra, hogy tudatosítsam: én csak teszem a dolgom. Nem az repíti előre a hajót, aki felhúzta a vitorlát. Szóval minden jele a térdfájásnak segített ebben, hogy a helyén kezeljem a dolgokat, és visszajöjjek a jelenbe. És így úgy jártam végig a 75 km-es utat és közel 3000 méter össz’ szintkülönbséget, hogy a lábaim végig fájdalom nélkül, tökéletesen vittek előre.

Az Orion zarándoklat 8 csillagpontja más és más csakra energia dominanciájú. Ez azt jelenti, hogyha az erre való érzékenységet kiművelted, és odaállsz egy csillagpont terébe, az adott energia központ érzete, aktivitása jelentősen felerősödik. És ezzel együtt csatornájává válsz az adott energiára ülő információnak. 

Az Orion zarándoklat tere a Síva, azaz Krisztusi fentről emelő energiamezőt képviseli, és épp ezért a fejcsillagtól, mely a koronacsakra energiáját hordozza lefelé érdemes végigjárni a gyökérközpontnak megfelelő csillagpont irányába.

A Kígyótartó felemeli az energiákat a korábban jógával megtisztított csatornákon keresztül, az Orion pedig az ember által leárasztja közénk a kozmikus intelligenciát. Ennek hatása részben megelőzi magát a zarándoklatot, mert a Síva vagy Krisztusi energiákban megfürödve bizony megfordul az idő.

Nemrég a Duna parton néztem, ahogy jön, majd elhalad előttem egy nagy utasszállító hajó. Miután a hajó elmegy, jönnek a hullámok – ezt mindenki ismeri, ez az előre haladó idő; az ok a hajó, ami megelőzi az okozatot, a hullámokat. Viszont aki figyelmes, még egy érdekes dolgot észrevehet: mielőtt a hajó elérné azt a pontot, ahol ülsz a parton, már látod, ahogy a víz visszahúzódik: az okozat megelőzi egyben az okot. A kvantum fizikával foglalkozók jól ismerik a jelenséget. A részecskék táncában mely benned és körülötted folyamatosan zajlik, egyszerre áramlik az idő előre és visszafelé. Ha a kvantumfizikus számításaiban nem venné figyelembe a visszafelé áramló időt is, számításai nem egyeznének mérési megfigyeléseivel.

Szóval épp így, az Orion zarándoklat egy fontos hatása megelőzte azt a napot, hogy az Orion útjára ráléptem. Így találtam rá – mert rávezettek – egy mantrára, melyet Jézus a Krisztus adott tanítványainak az Olajfák hegyén. Ez a mantra a Nag Hammadi gnosztikus kódexek egyikében van leírva. A legerőteljesebb szív mantra, amivel eddig találkoztam. Amikor rábukkantam, azt is megértettem, ezt kell majd használnom a Szűz-Halak zarándokúton azért, hogy összefonódhasson a két fa ereje, azaz az Élet Fája, a felfelé áramló, és a Tudás fája, a fentről emelő energia. Nem én teszem majd ezt, ha eljött az ideje – csupán általam történik. Ez fontos. Viszont azáltal hogy részese lehetek, átélhetek valami igazán csodálatosat és fontosat. Részese lehetek világunk gyógyulásának.

Visszatérve az Orionra: az 5 nap alatt végigjártuk a pontokat, és minden csillagpontnál meditáltunk, átvéve a tájtemplom sajátos energiáit és információit. Majd mentünk tovább. Az utolsó pont, a gyökérközpont dominanciájú csillagpont hozza le a Földre az energiákat és az ehhez fonódó információt. Elképesztő élmény volt, mintha egész testem egy lángoszloppá vált volna. A láng nem égetett. Hosszan kitartott. Csatornává váltam. És mindemellett ott volt egy határtalan, benső, csöndes öröm. Most is érzem. Elég csak befelé pillantanom, és ott árad bennem.

És mi az, ami végső soron lejött a zarándokút által, és hogyan fog megnyilvánulni közöttünk? Csak a hitemet mutathatom: azok az emberek, akik ma még nem értik, miért nem vágunk ki fákat egy műfüves focipályáért, vagy akik erdőirtásokat végeznek, egyszer csak több élet energiával rendelkeznek majd. Azaz lesz lehetőségük máshogy választani. Azonban továbbra sem kényszeríti majd őket semmi a helyes irányba, mert a szabad akarat szent. Dönthetnek a pusztítás mellett. És dönthetnek az élet oldalán. Most azonban kicsit feloldódik a nyomás rajtuk, és tudnak majd választani – ez a Kegyelem sajátos időkauja, ami most különösen aktívan működik. 

Együtt a bárkán

És miért írom ezt Neked? Mert a dolog rajtad épp annyira múlik, mint rajtam. A világon, akármerre is nézek, ezrek készítenek épp bárkát. A helyzet úgy áll, hogy lehetőséged van részt venni egy bárka építésében. Vagy „csak” utasként beszállhatsz. Mit jelent ez? Válassz egy olyan közösséget, akik rendszeresen együtt meditálnak, és együtt emelik egymást! A jelenléted ereje nem hozzáadódik a többiekéhez, hanem meghatványozza a többiek erejét! És a többiek ereje a tiédet. Sok ezer közösség van világszerte. A Grál meditációkon keresztül mi is egy ilyen bárkát építünk. De sok-sok hasonló van, nézz körül!

Aztán lesz egy pont, amikor felhúzzuk együtt a csillagvitorlát. És nem az számít majd, kinek volt füle, hogy meghallja, bárkát kell készíteni. Mindenkinek más a sorsfeladata. Az számít, hogy részese vagy-e egy ilyen bárkának. Onnan veszed majd észre, hogy részese vagy egy ilyen bárkának, hogy nap mint nap együtt meditálsz a többiekkel. Ha egy keresztény közösségben, vagy Krisna közösségben, vagy Buddhista közösségben, vagy bármely spirituális közösségben megéled a szerető támogatást és együtt tudtok meditálni, imádkozni nap mint nap, tarts ki ezzel a közösséggel! Ne váltogasd!

Ami viszont nagyon fontos: elsodor az ár, ha csak olvasgatsz ezekről, és amúgy nem csinálsz semmit. Elsodor az ár, ha csak alkalomadtán jógázol, meditálsz vagy imádkozol. És akkor is, ha csak heti egyszer kétszer. Elsodor az ár, ha ezt csak önmagadért, saját egészségedért, békédért, lelki üdvödért teszed. Aki fenn van egy bárkán, a bárka minden utasáért teszi nap mint nap azt, amit tesz, ami a dolga. És együtt meditál, együtt van a többiekkel.És amikor felhúztuk a csillagvitorlát, észreveszed majd, veled egész más dolgok kezdenek történni. Mert itt bekapcsolódnak és repítenek majd minket szemeddel láthatatlan Mesterek. A Te világod, a táj, amin áthaladsz, kezd majd nagyon más lenni. Észreveszed majd, hogy együtt valami kardinálisan új és örömteli dolog felé haladunk.

Ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni, energia kell. Ahhoz hogy minden nap leülj és meditálj, energia kell. Van-e ehhez energiád? Hát persze hogy van! Nézz magadba, és vedd észre! Mindez természetesen szabadon hagy, mert szent az akaratod – épp olyan szabad vagy, mint amilyen szabad az a világ, ahová együtt megyünk. Az Orion épp így fordítja meg az időt.

Sárból sárba készülődöl,
Kezedben rögből gyúrsz csillagot,
Gondolat – gyermekeid újszülöttként
Öledbe térnek. Várat az áldás.
Türelemmel az úton néma, 
Régi jeleket követsz,
Magadba gyűjtöd, halványulnak,
Majd fényből fénybe készülődöl.
/Iványi Bernadett: Magasodó/

Ha

Ha

Egy zarándok út képekben

Ezen a spirituális túrán a Halak-csillagkép Tejút felé mutató áganak egy részét járjuk végig – ezt mutatom itt be képekben.Ez a sziklák útja. Nagyon magas rezgésű helyeken át vezet a magas Börzsönyben – táj-templomokba visz el. Ezeken a helyeken meditálni mélyen gyógyító. Aki odamegy, már nem csupán önmagára gondol, útja minden emberi lény szenvedését hivatott enyhíteni. Lássuk akkor ezt a zarándok utat képekben.

Legyél az, aki vagy!

HA végig szeretnéd ezt az utat járni velem, mert nem elégszel meg az útjelző táblákkal: A következő spirituális túra időpontját megtalálod az Események menüpont alatt

Gyógyító utakon

Gyógyító utakon

Noé hegyéről lesz szó, mely a Börzsönyben van, és a Szűz-Halak zarándokút része. Mitől olyan különleges? És hogy jön ide Noé? Történeteket mesélek, abban bízva, hogy inspirál, lendületet ad majd Neked a változtatáshoz. Mert, ahogy azt Oltás vagy Oltalom? című blogomban is írtam:

A mostani helyzet akkor válik számodra megváltóvá, akkor töltötte be a járvány a funkcióját az életedben, ha ennek hatására képes vagy megváltozni.

Noé történetének 3 rétege

Az elmúlt hetekben egyik zarándoktársam, Ágnes nagyon megbetegedett, és ahogy teltek a napok, egyre csak rosszabbodott az állapota. Bár az első két Covid tesztje negatív lett, az orvosok megállapítottak, hogy mégis csak Covid. Mikor korházba került, mindkét tüdejének 60-70%-át beborította a gyulladás. Azt írta nekem SMS-ben: „Ne hívj, oxigén maszk van rajtam, nem tudok beszélni!” 

Később tudtam meg, hogy amikor a korházba került, a doktornő elmondta neki, elképzelhető, hogy pár napon belül meg fog halni – képzelheted, mennyire maga alá került. Ágnes 2 gyermekét neveli egyedül. Életvidám középkorú nő, folyamatosan alkot; festőművész, aki tele van megszületésre váró képekkel. Annyi, de annyi szállal kötődik az élet pezsgéséhez. Szóval, mikor megtudtam, Ágnes milyen rosszul van testileg-lelkileg, bevallom, jó egy napra én is elnehezedtem. A rendszeres jóga gyakorlás lényembe ivódott lendülete segített ki most is a gödörből. Meditációimat felajánlottam Ágnes gyógyulásáért. Egyik meditációm után jött az is, hogy ajánljam fel a Noé hegyére vezető utam, hogy ez is segítse a felépülését.  

– Hogy jön Noé itt a képbe!? Ha én az erdőt járom, én ott fákat látok. Én ezt nem értem! – mondta nekem az egyik jógaoktató társam. – Miért gondolod, hogy egy hegy a Börzsönyben Noé hegye? Honnan veszed ezt?

Minden szent iratnak – tanítja Szvámi P. Jogananda – 3 szintje, olvasata van – magyaráztam 8 zarándok társamnak fent a Hegyen, Noé szikrázó hó és fény templomában. 

Az 1. réteg a szó szerinti értelmezés. Noé, aki Isten útmutatását megfogadva hajót épít, amellyel átmenti az életet, állatokat, és embereket, azokat, akik hisznek a szavának. A többieket elsöpri Isten tisztító vízözöne. 

2. réteg a metaforikus értelmezés. Ezen a szinten megértjük, hogy a Vízöntő hónapja, és a benne uralkodó Szaturnuszi minőség úgy hat ránk, hogy kitisztítja vagy kikényszeríti, ha másképp nem megy, egy betegség által mindazt, ami nem vihető át egy új korszakba. Kitisztítja, ami már nem éltet minket. Tudjuk már, hogy a vízözön nem sok 1000 éve volt, hanem itt van, újra és újra lezajlik velünk. 

És ott a 3. réteg, a tapasztalati, legmagasabb szint. Mit élnek át vajon azok, akik nem szálltak fel a bárkára? Félelmet és rettegést. Épp, ahogy most a láthatatlan Covid-19 újabb és újabb hullámától retteg sok milliárd ember. Azok viszont, akik felszálltak a bárkára, mást tapasztalnak: segítséget, bátorítást, támogatást. Megélik a szerető, egymásra figyelő közösséget.

A patak két partja, és ami összeköt

Amikor 8 zarándok társammal felmentünk Noé hegyére, mely a Börzsönybe levetülő Szűz és Halak csillagképek egyik fontos, erőteljes energiájú csillagpontja, át kellett kelnünk egy megáradt, zúgó hegyi patakon. (Hogy mi a jelentősége a Börzsönybe levetülő Szűz – Halak csillagképnek és zarándoklatnak, arról az Ahol a párhuzamosak egybeérnek c. könyvemben írok részletesen.) 

Ezen a patakon rendszerint egyszerű átkelni köveken lépkedve, most azonban minden követ opálosan fehér jégsapka burkolt. Elindultam hát a patak mentén felfelé, azt keresve, hol vezethetném át biztonságban az engem követő embereket. Jó 200 méter múlva találtam csak egy olyan helyet, melynél erre lehetőséget láttam; itt csak az utolsó lépésnél kellett egy összefagyott kő és fa jégképződményre lépni, szóval nem volt épp tökéletes, de azt gondoltam, megteszi.  Átlépkedtem, és bíztattam a többieket. A túlparton megtorpantak. Volt, aki kihívásként tekintett a jeges kövek közt futó, 3-4 m széles zúgó patakra, volt olyan útitársam, akinek igencsak össze kellett szednie minden bátorságát.

Az egyik zarándok társam igencsak félt – láttam a mozdulataiból, ahogy túrabotjaival kétségbeesetten szurkálta a vizet, támasztékot keresve a jeges kövek között a patakmederben. Az utolsó jégzsombékon, a félelem sorsbeteljesítő következményeként, megcsúszott, és hanyatt vágódott a patakban. Gyorsan kihalásztuk. Közben a többiek rendben átkeltek, kik a köveken lépkedve, kik pedig találékonyan átcsúszva egy jéggel borított, patak felett átívelő fatörzsön. 

Mínusz 10 volt aznap. Vízbeesett társunkra rögtön elkezdett ráfagyni a ruha. Töprengtem, mi legyen most. Visszamenjünk? Vagy visszaküldjek valakit vele? Persze ehhez újra át kellene kelnie a patakon… 

És abban a pillanatban zarándok csapatom belendült: előkerült egy váltó nadrág és száraz zokni. Mindenki segített, hogy gyorsan átöltözhessen. Volt, aki leterítette a polifómját, amit a meditációhoz hozott, hogy arra ülhessen. Ketten kötni kezdték az összefagyott cipőfűzőket, hogy mielőbb lekerülhessen az átázott farmer. Hosszú és embert próbáló kapaszkodó után értünk fel Noé erdő templomába.

Az utolsó pár száz métert 30 centis szűz havat taposva tettük meg, melynek felső rétege vékonyan megfagyott, így minden lépésnél beroppant a talpunk alatt. Fent csend volt. Letelepedtünk, hátunkat a templom oszlopainak támasztva – öreg tölgyek és bükkök tartották a kék boltozatot. A faágakra fagyott jég mint millió gyémánt szikrázott a napfényben. Ott ülni abban a vibráló, életerővel telt térben csupán az út koronája, ajándéka azoknak, akiket megtisztított az út. Noé, a bárka, a Hegy, a remény és megmenekülés ragyogó szivárványa: ezek itt vannak, és megjelennek mindannyiunk életében. 

A szeretet gyógyító útjain

Egyik zarándok társam, Gabi, aki feljött velünk Noé hegyére, hosszú idő óta szenvedett sokízületi gyulladásban (artritisz). Nemrég odáig jutott, hogy ez így nem mehet tovább – már minden mozdulata fájt. Úgy döntött, elkezd velem jógázni online. Ez hatalmas segítség volt számára – mesélte nekem. Már csak az ujjai fájnak – mondta. Ez tette lehetővé, hogy egyáltalán eljöhessen erre az útra, és gyalogolhasson velünk 8 km-t. S bár kérte, hozzak Neki nordic botokat (ezek nagyon kímélik a térd és csípő ízületeit), de végül lemondott a botokról. Lemondott, mert úgy látta, van közöttünk olyan, akinek erre most nagyobb szüksége van. 

Gabi a túrát könnyedén vette, ami saját maga számára is meglepetés volt. Nem fájdultak meg az ízületei a végére sem. Ám másnapra mindene nagyon fájni kezdett – úgy mondta, „vonított a fájdalomtól”. (Átélt egy erőteljes gyógyulási, ún. Herxheimer reakciót). Majd egyszer csak elkezdett zokogni. Feljött és feloldódott valami. Mélyről jött. És a zokogással a testi fájdalmai is eltűntek. És az artritisz, ami maradt belőle, az is eltűnt.

Másnap még egy kisebb hullámban visszatért ugyan, majd végleg feloldódott ez a betegség, mely sok évig elkísérte őt. Gabi meggyógyult. Meggyógyította a Hegy és az Út. És az a szeretet, ahogy a többi társához viszonyult: Itt a nadrágom, vedd fel! Bár magamnak hoztam, mert fájnak az ízületeim, és óvni akartam őket, mégis, most neked nagyobb szükséged van rá. Itt vannak a botok, bár magamnak kértem, de látom, te most nehezen jössz felfelé, hát tessék, odaadom.

Aki jól gondolkodik, sosem csak az agyával gondolkodik… Túl sok mindent akarunk megoldani.… Az életre mi a megoldás? Az életet végig kell élni, mi van azon megoldanivaló? /Pilinszky János: Csend és közelség/

A Fény korának hajnalán

A Fény korának hajnalán

Most letettünk mindent, ami túlhaladott, amit cipeltünk magunkkal. Könnyűek vagyunk, tágasak, szabadok. Készek vagyunk a csodálatos élet új kalandjára. Új tapasztalatokra. Megismerésekre. Kapcsolatokra. Hiszen az egész élet kapcsolatokról szól. Kapcsolódunk a testünkhöz, érzéseinkhez, elménkhez. Másik emberhez, tárgyakhoz, a természethez. Istenhez. Minden kapcsolat. /Szép Ferenc jóga mester/

Ahol a párhuzamosok egybeérnek c. könyvemben írok a Szűz-Halak zarándoklat felfedezéséről és ennek jelentőségéről. A Szűz és a Halak csillagkép levetül a magas Börzsönybe. Mit jelent mindez? 

Szűz-Halak egy beavató út, általa összekapcsolódik benned a Föld és az Ég; teret ad arra, hogy megszülethessen benned a Krisztusi minőség. Ennek átélése megkönnyíti, hogy egyre inkább úgy tekints a körülötted élő emberekre, mint fivérekre és nővérekre. És lehetővé teszi, hogy a világban a körülötted épp zajló életeseményekben felfedezhesd a Fényt, a spirituális növekedés jeleit és csodáját.

Úton az Al Richához

2021. január 2-án indultam fel az Al Richához, a Halak csillagkép két ágát összekötő ragyogó csillagponthoz. Tíz kíváncsi, nyitott társam döntött most úgy, hogy elkísér ezen az úton.

Bevallom, kicsit aggódtam a túra miatt, mert az év utolsó napjaiban újra elkezdett fájni a jobb térdem. A térdem októberben megsérült, erről írtam a Gyógyító rezgések c. írásomban. A térdem ugyan meggyógyult, de nemrég újra bejelzett. Vajon bírni fogja, vagy alig tudok majd levánszorogni vele a hegyről?

Mindazonáltal tisztán értettem ennek üzenetét: az alázat fontosságára hívta fel a figyelmem. Arról szól, hogy ezeken az utakon én legfeljebb külső vezető lehetek. Útmutatásommal megkönnyíthetem fizikai útjukat, és így könnyebben tudnak majd befelé figyelni, oda, ahol a valóban fontos dolgok történnek. Azonban nem vezethetem el őket legbenső Szentélyükbe. Oda mindenkinek saját elhatározásából kell elindulnia, saját akaraterejét megérezve kell eljutnia úgy, hogy segítséget kér hozzá saját benső Vezetőjétől.

Egymást segítve, könnyedén

Az út sárral kezdődött, sok sárral, de ennek ellenére járható volt. 

Indulásunk kezdetén arra kértem a csoportot, hogy maunában, azaz csöndben jöjjenek fel velem a Hegyre, ahol az Al Richa csillagpontját elérve rövid meditációt tartunk majd. 

Mielőtt indultunk volna, az egyik társam odajött hozzám, és súgva mondta, hogy nagyon nincs jól. Szokatlanul és ijesztő módon felszaladt a pulzusa. Ránéztem, finoman remegett. Átöleltem. És ahogy csöndben így voltunk, eszembe villant, hogy a legfontosabb dolgot elfelejtettem elmondani a csoportnak.

Az erdő minden fája összekapcsolódik. Az egész erdő egyetlen ölelésben kapcsolódó, együtt lélegző gyönyörű élőlény, mely így óvja-tartja azt a szent helyet, ahová belépni készülünk. Hálát adtam ennek az emberi ölelésnek, amely most épp erre emlékeztetett. Megkértem hát a társaimat, válasszanak egy-egy fát, érintsék meg, és kérjenek bebocsátást az erdőtől, és támogatást az útjukon. Így is tettek. Ez tette lehetővé, hogy könnyű legyen az utunk, és valóban eljussunk oda, ahová elindultunk.

Igyekeztem egy közepes, követhető ritmust adni az utunknak, mely minden lépéssel egyre magasabbra emelt minket. Igyekeztem figyelni rájuk, mégsem vettem észre valami fontosat. Milyen jó, hogy ismét ott volt egy társam, aki segített rendbe tenni a dolgokat. 

Volt velünk egy idősebb férfi, aki le-lemaradozott, mint kiderült azért, mert elkezdett fájni a csípője. Én csupán bíztattam, és nem tettem volna mást, legalábbis egyelőre – annyira a vezetésre figyeltem, hogy elvesztem benne. Amikor mondta nekem egyik társam, hogy adhatnánk neki egy nordic botot, én csak bólintottam, de nem tettem semmit. Azt gondoltam ugyanis, ez a férfi biztos büszkeségből nem fogadná el; majd később, ha felérünk a kereszthez, majd odaadom esetleg az enyémet. Bevallom volt bennem félelem is attól, ha odaadom a saját nordic botjaimat, ami nagyon kíméli a csípő és térd ízületet, az én térem fog végül nagyon megfájdulni a többlet terheléstől.

Ez az érzékeny társam azonban megelőzött, nem várta be, hogy mire jutok a saját racionalizáló, okoskodó démonommal. Cselekedett, odament ehhez a társunkhoz, és egyszerűen odaadta neki az egyik botját.

Korábban azt hiszem szégyenként éltem volna meg ezt – a szégyen az egyik legmélyebb életenergia állapot. Most azonban nem jött szégyen, hanem őszintén örültem, hogy volt köztünk valaki, aki helyettem jókor és jót cselekedett. Példamutatóan járt el. 

Odasétáltam a fájó csípőjű társunkhoz, és odaadtam neki mindkét botomat, hogy próbálja ki így. Mert ahhoz, hogy a csípőjét tehermentesítsük, és így ne annak fájdalma vigye el a figyelmét a fontosabb dolgokról, mindkét botra szüksége lesz. Bár kicsit vonakodott, ráállt a dologra, és hamar ráérzett, mennyivel könnyebb így, milyen felszabadító. 

Mikor a túra végén visszaadta a botokat, azt mondta, annyira jól van, hogy akár egy újabb körre is szívesen elmenne. Nem mondtam ott el neki a másik csodát: az én térdem is tökéletesen van, egy csöppet sem fájdult meg végül az úton.

Halak: a halálon átvezető út

Így jutottunk egymást tanítva, segítve, kiegészítve egyre feljebb a Hegyre. A sarat felváltották a gyönyörű fehér hófoltok, melyek egyre sűrűbben borították a megfagyott barna avart. Ahogy az Al Richához vezető emelkedő spirális út utolsó szakaszát jártuk, a hófoltok összeolvadtak, és visszaverték a fátyolfelhős égből átszűrődő napsugarakat. Ragyogó, tiszta volt az idő – átmosott és felpezsdített.

Halak két ága, melyet ez a csillagpont kapcsol össze, eltérő minőséget képvisel. Jelenleg a tavaszi napéjegyenlőség a Halak „vízszintes”, keleti ágára esik. Ez a tisztulás útja. A benső tisztulás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kibontakozhasson emberi lényünk magasabb, örömteli minősége. 

A boldogságot, melyet az emberiség évezredek óta keres, nem a tárgyak és rangok, a látszat hatalom megszerzésével és halmozásával lehet elérni. A hatha jóga rendszeres gyakorlása pont ezt a nélkülözhetetlen benső tisztulást szolgálja. Bár mindez jóga nélkül is megtörténik, a jóga számottevően felgyorsítja és megkönnyíti a folyamatot; nem szükséges ugyanis, hogy a szenvedés vigyen el minket a helyes gondolkozáshoz és életvitelhez, és tudatosságunk kitágításához. 

Halak „függőleges” Tejút felé néző ága a kozmikus tudás és a Megváltó Földre érkezésének az útja. A tavaszpont épp erre a tengelyre esett, amikor Jézus a Krisztus leszületett közénk.

A Pisces (Halak) … mely során a test, a lélek, s a szellem erői (három nap, – három sík!) átminősülnek, a helyükre kerülnek azért, hogy a Megváltó megszülethessen belül, mindhárom síkon! A világ most érzékelhető valóban egységként. A lélek az átminősülés folyamatában a múlt használhatatlanná vált ideáit leteszi, s így új „életre” kel, de a „régi” meghal. A Halak ezért a „halál” jele. Ez a halálon átvezető út. /Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei/

Mi változik?

Ha nyitottsággal járod ezeket a különlegesen erőteljes energiájú, rezgésű pontokat, hozzásegítenek, hogy szintet léphess. Mi változik, amikor ez megtörténik?

Az életed történéseit teljesen más perspektívából kezded szemlélni. Minden ember és az élő táj minden részlete tanítómestereddé válik – és ezáltal válsz valóban Egészségessé.

Dr. Szvámi Mudrarúpa orvos és jógi ezt a meglepő kijelentést tette egyik kurzusán:

Az egészség nem a betegség hiánya. Az egészség az, hogy mindent, ami velem történik, pozitív, előremutató impulzusként vagyok képes szemlélni.

Ezen az évkezdő Al Richa spirituális túrán feltűnt valami még, ami nagyon fontos, és mélyen reményt keltő: tele volt a hegy emberekkel. Volt, aki egyedül, de legtöbben kisebb-nagyobb csoportokban járták a hegyi utakat. Jókedvű, ragyogó arcú emberekkel volt tele az erdő!

Amikor leértünk a hegyek lábánál fekvő parkolóhoz, megdöbbentő látvány fogadott. Ott, ahol hétvégén is csak max. pár autó szokott parkolni, most legalább 100 vagy még több autó volt. Az emberek özönlöttek ki a hegyekbe, pedig sár volt, és felhős volt az idő. 

Milyen csodálatos, hogy ennyi embernek fontos, hogy így kezdje ezt az Új Évet, megfürödve az erdő békéjében, és hogy átmossa egész szervezetét a tiszta levegő! 

Ez számomra egy félreérthetetlen jel: hatalmas pozitív változás indult el. És tudom, így is folytatódik, nem lehet másképp, hisz a sötét kor, a Káli júga véget ért, és immáron az emberiség felemelkedő, Fényt hozó korszakába értünk. 

Ha többet szeretnél erről olvasni, és mélyebben megérteni, mi a jelentősége ebben az emelkedő folyamatban mindannak, ami most körülöttünk történik, szeretettel ajánlom a figyelmedbe az Ahol a párhuzamosak egybeérnek – beavató zarándoklat, tudomány és spiritualitás című könyvemet.