A sólyom hátán

A sólyom hátán

A kárpát-medencei lét alapjait érintő kérdésfeltevés: mit tudok változtatni önmagamon, hogy holnaptól szebb legyen a világ?” (Somlósi Lajos: Rügyező hagyatékunk)

Az emberi lét tele van feszültséggel, gyakran felzaklató, fájdalmat hozó gondolatokkal és élettapasztalatokkal. Ahhoz, hogy az emberi élet fájdalma, zaklatottsága kioldódhasson, hogy valóban gyógyulhassunk, egyénileg és közösen, fontos minél gyakrabban belemerülni a csendbe. A csend nem a beszéd hiánya. A csend áthatja teljes lényünket, minden sejted, elemi részecskéd fürdik benne.

Van egy anekdota az Univerzumot átható, a teljességet hordozó csendről, én nagyon szeretem. Egy kis tengeri szivacs egy napon úgy dönt, zarándokútra indul – meséli Szvámi Véda – hogy felfedezhesse az Óceánt. Elzarándokol tehát egy sokat megélt szivacshoz, és azt kérdi tőle: Mester, hol van az Óceán? Az öreg szivacs így felel neki: Fiam, az Óceán benned van, és mindenütt körülötted. A fiatal szivacs csak hümmög, kitágul és újra összerándul, és úgy dönt, keres egy igazán bölcs szivacsot, aki elmondja neki végre, hol van az Óceán. Szóval hosszú, hosszú útra indul, az Óceán túlvégébe.

Több csend lenne Indiában vagy a Szentföldön, avagy Vatikán államban a Szent Péter székesegyházban? Ezeken a helyeken több az Isten, másutt meg kevesebb, vagy egyáltalán nincs jelen? Ugyan már! Legfeljebb vannak helyek, pl. templomok, vagy az erdő katedrálisai, ahol ezt a csendet, és a vele együtt tapasztalható, tágas lét-öröm-jelenlétet könnyebb észlelni. Helyek, ahol az emberi lárma könnyebben elcsitul, és így beléphetsz egy kapun.

Aki Isten hasonlatosságára teremtetett

Az ember egy különleges létkonstrukció: miközben ezen a Földi létsíkon él, a Bhu-lókában, ahol az öt érzékszervén át elborítják-megvakítják az ingerek, elárasztják a gondolatok, közben be van kötve sok más, nem Földi létsíkba is. A tálikus létsíkok átszüremlő valósága, áthatása miatt az önzés, a kegyetlenség, az erőszak és pusztítás világát is képes itt megteremteni; régről ismerjük ezt mindannyian. Ugyanakkor az ember képes ráhangolódni a magasabb, fényesebb létsíkok erejére-üzenetére, és ezáltal egyre tisztább, örömtelibb valóságot teremteni, belül és maga körül.

Embernek születni nagy kiváltság! Hatalmas lehetőségeket hordoz a gyógyulásra, és ezáltal arra, hogy valóban „szebb legyen a világ”.

Jézus így szólt tanítványaihoz az Olajfák hegyén (lásd a Pistis Sophiában):

Fény Kincsestárának három kapuja és ennek kilenc őre van.

Ahhoz, hogy ezt a kijelentést felfoghassuk, mindenekelőtt meg kell érteni a fizikai testbe zárt létezés és a finomtest (azaz linga) viszonyát. Szvámi Védának van egy remek metaforája erre: az öt érzékszerv által és a gondolatok által megtestesült valóság olyan, mint a hullámverés az óceán partján.

A hullámverés elvakít, feldönt, újra felállsz, újra feldönt, fájdalmasan felsérted magad a magad álmodta, kegyetlen valóság kövein. Az élet tele lesz küzdelemmel, szenvedéssel. Aztán egyszer csak találsz egy csendes öblöt, ahol belemerülhetsz a vízbe. Jól úszol – erre szolgál a jóga – így alámerülsz. És ahogy alámerülsz – ez a meditáció – megszűnik a hullámverés, és egy újszerű, mégis mélyen ismerős világ tárul ki előtted.

Aki merült már le tengerben, vagy akár csak úszkált a Balatonban, tudja, a víznek rétegei vannak, melegebb és hidegebb rétegek. Ezek a rétegek a különböző létsíkokból hozzád átszüremlő, átélhető valóság rétegei. Ezeket a valóság rétegeket pedig különböző szellemi lények lakják, melyek hatása, vetülete az emberi élet mindennapi küzdelmeiben, konfliktusaiban, frusztrációiban, örömeiben, flow-élményeiben és csodáiban is megjelenik. Az óceánban vannak cápák, de vannak fénylő gyöngyök is. A szándékerőn (azaz a Szankalp Shaktin) múlik, mit hozol fel az óceán mélyéről.

Ha belépsz az első fénykapun

A finomtest óceánba három kapun át léphetünk be – erről bővebben írtam A Fény három kapuja c. írásomban. Az első kapu a földi létsík világához „legközelebbi” finomtest kapu. Amíg ez a kapu zárva van, ha meditálni próbálsz, azt veszed majd észre, hogy elárasztanak a gondolatok és késztetések: Hopp, pittyent egyet a telefonom, üzenetem érkezett. Ki lehet az és mit akar? Itt ülök és meditálok, pedig még főznöm is kellene holnapra valamit! Jó lenne a hétvégén elmenni valahová, de hova? Micsoda finom illat? Almásrétes! Imádom az almásrétest! – Szóval amíg hasonló jön, az azt jelenti, hogy ez az első fénykapu zárva van számodra.

Ezek az elterelő késztetések azért vannak, hogy megérleljenek, hogy megedzzék az akaraterőd (az Iccsa Shaktit). Ugyanis összeszedettség nélkül, szétszórt energiákkal nem lehet belépni az első lingán, vagy fénykapun.

Az első fénykapu patrónusa Brahma, a teremtő istenség. Az átlépés egy kapun akkor lehetséges, ha van kulcsod hozzá. A kulcsot az életesemények folytán a kapukat őrző szellemi lényektől kapod meg. A folyamat jelentősen segíthető akkor, ha bizonyos mantrákat alkalmazol. A mantra egy specifikus információt hordoz, megszólítja, mintegy megcímzi a kapu őrzőjét.

Minden információ továbbításához szükséges egy megfelelő energiát hordozó hullám. Így működik a mobiltelefonod kommunikációja is: az alap ritmust, a GHz-es elektromágneses hullámot modulálják, formálják azért, hogy a hangod rezgései, vagy az internet-kapcsolaton utazó byte-ok átjuthassanak. A mantra alapjaiban véve ugyanígy működik. A mantrákat a Látók, azaz a Rishik hozták fel a csendóceánból; ezek gyöngyök, melyeket ott találtak a mélyben.

Az első fénykapun az Om námo Brahmáné namaha mantra segít átlépni.

Mielőtt belépnél – mert odabent, legalábbis kezdetben, sötét lesz, csendes sötét – jó, ha van egy szankalpád, egy teremtő szándékod, egy úti célod. Pontosan hová akarsz eljutni az életedben? Mi az, ami Neked most igazán fontos? Ebben a rövid videóban elmondom, hogyan kell a szankalpát megalkotni úgy, hogy valóban működőképes legyen.

Fontos azt is értened, hogy amikor belemerülsz a csendbe, amikor meditálsz, ott nincsenek képek, nincs mozi sem dallam, nincsenek gondolatok sem érzelmek. Csend van. A gyöngyöket, amit találtál, akkor tudatosítod majd, akkor nézhetsz a tükrükbe, amikor visszatértél a meditációból. Az életedben fog a hatása tükröződni.  

Jut eszembe, tudtad, hogy India ősi neve Bharáta? És azt, hogy Bharáta volt az a Rishi, aki a színjátszást, a drámát a világunknak adta, és nem a görögök? Azért hozta el nekünk Bharáta a színjátszást, hogy ebbe a gyöngytükörbe nézve felismerhessük azt, amin változtatnunk lenne érdemes az életünkben. A szanszkrit nyelvtudós, Szvámi Véda szerint a Bharáta szó három szóból áll: a bháva, azaz érzés, érzület; a rága, azaz dallam; és a tála, azaz ritmus. Ez a három a földi játék lényege, és ez a három a valóságunk teljességét feltáró mantra lényege is.

Jármű a finomtest óceánjában: a jantra

Ha a csöndbe merülsz, mivel ott sem az öt érzékszerved, sem a kezed-lábad nem működik, szükséged lesz egy szállító eszközre, egy járműre is, amely a szankalpád által megjelölt helyre visz. Ez a jármű a jantra, ami egy geometriai forma. A jantra a mantra képi megfelelője.

Minden tapasztalatunknak van egy archetipikus szimbóluma, ezek a mandalák. Azonban nem minden mandalának van meg az energiája, hogy a finomtest csendjében vezessen, utaztasson. A jantrák – szemben a komplikált mandalákkal – általában egészen egyszerű, szakrális geometriai ábrák, vagy ilyenekből tevődnek össze: négyzet, háromszög, kör. Az első fénykapun átléptető mantrának ez a jantrája – egy négyzet és egy háromszög:

Azaz ez a jantra két részből áll, az első egy négyzet. Ez elhatárol az emberi élet függőségeitől, egyben a biztonságos tér alapja, a beavató piramis alapja.

Ez a jantra a repülő szőnyeg – aki olvasta Az öt fa című könyvemet, ott a történet főszereplői Gilgames útját követik visszafelé az időben, átzarándokolva Törökországon és Irak sivatagjain, és többek közt átélik a repülő szőnyeg emelő erejét egy iraki mecsetben.

Van tehát a valóságnak néhány „hő” rétege, lókája, ahová ez a repülő szőnyeg képes elrepíteni. A világunkat, életünket támogató-segítő, valamint huncut lényekről, a tüneménylényekről, akiknek a jelenléte az erdőben inkább észlelhető, egy meglehetősen gazdag leírás található Somlósi Lajos Az Erdő mint Eredő c. remekművében.

Ha a tüneménylények világán is túl akarunk emelkedni, a dévák és dévik, azaz az istenlények otthonába, akik szintén erőteljesen formálják mindennapi tapasztalatainkat, ez a kapcsolódás és emelkedés már végképp nem megy a benső megtisztulás nélkül. A benső tisztaságunk tükörképe a környezetünk, ahol élünk. Tovább emelkedni nem lehet az erdők szentségének, a növény és állatvilág tisztelete és megbecsülése nélkül. Aki magos Déva várát akarja felépíteni, annak tisztelnie kell az Anyát, a Természetet, a Shaktit. Csak vele együttműködve, együtt lélegezve, átélve-átérezve szállhat fel a következő, emelő-repítő jantrárta, ami a „csúcsán álló” háromszög.

A háromszög jantra nem más, mint a magyar őshagyomány szent állata, a sólyom:

Ez a kép Somlósi Lajos: Az Erdő mint Eredő, és Fafaggatás c. könyvéből származik.

A sólyom a szívig emel, és ott majd átalakul; és ekkor a saját életútját járó ember átléphet a következő fénykapun. Ez a fénykapu a szív templomában van a finomtestben, és amikor kinyílik, a létezés újabb dimenziója tárul fel – egy olyan erő és szépség, átölelő szeretet, amit nehéz szavakkal kifejezni.

Ahogy Az öt fa című könyvemben írom – mely a regény cselekményével párhuzamosan végig vezet az Ógörög-Óegyiptomi-Kaldeus beavatási úton –, minden nemzetnek van egy lényege, amit az adott nemzetbe született embernek ki kell művelnie. Idézek a könyvből:

Egyszerre azt veszi észre, hogy egy egész nemzet lényegét hordozza magában. Lehet, hogy spanyol, német, amerikai, török vagy épp magyar. Egy nép lényegét hozta ide fel. Ez már a beavatás ötödik szintje, melyet az adott nép nevén neveznek: a német, a spanyol, az amerikai, a török vagy éppen a magyar… Ez a hely ebben a tájtemplomban ahhoz az emberhez szól, aki kész rá, hogy mélyebben bepillantson önmagába, át az idő hasadékain. Aki felkészült arra, hogy hordozza annak a nemzetnek a lényegét, ahová tartozik, ahová született. Ez a hétszintű beavatás ötödik állomása, amely által a drágakő kerül elő. A drágakő pedig a koronához tartozik.”

Magyarnak lenni azt jelenti, hogy a küldetésed része az, hogy a szív terébe emelkedj a sólyom hátán: elfogadni és továbbadni ezt a teremtő, végtelen energiát, könnyedén és természetesen, átélni, hogy rajtad át áramlik.

Ehhez a szárnyaláshoz a kapu tehát bennünk nyílik. És ezzel megérkeztünk oda, ahonnan kiindultunk, az alapkérdéshez: Mit tudok változtatni önmagamon, hogy holnaptól szebb legyen a világ? Mi az a kis lépés, amit ezért ma megtehetsz?

Tudatosíthatod például, hogy minden napod, ez a mai is, sőt, minden lélegzeted ajándék, amit azért kaptál, hogy kibontakozhasson, általad, valami igazán felemelő.

Gyógyító rezgések – kristályok és mantrák

Gyógyító rezgések – kristályok és mantrák

A Védák szerint az OM mantra az univerzális elme kreatív ereje – ez a hiranjagarbha, melyet egy tojáshoz hasonlítnak, és melynek középpontjából a hang (rezgés) kiárad. Az univerzum-tojás ellentétes pólusai azok az erők, melyet térnek és időnek nevezünk. Amikor kiejted az OM mantrát, ezzel ezt a két, poláris, pszichikus erőt igyekszel bevetíteni a központi magba. Amikor ez az egyesülés megtörténik, hatalmas erő szabadul fel… /Szvámi Satyananda: Mantra/

Egy izgalmas és mindenki által használható öngyógyító lehetőségről, a rezgések alkalmazásáról lesz szó.

Sem előre, sem hátra?

Van úgy, hogy az életben STOP-ot kapunk. Még akkor is, ha alapvetően helyes, amit csinálunk, azaz pl. másokat segítő, támogató. És ha tovább toljuk a dolgot, fájdalmasan megerősödik a jel, hogy végre megérthessük. Épp ez történt a minap velem:

Szerettem volna a feleségemnek segíteni, hogy hazajusson a vasútállomásról; kimerítő napja volt. Gondoltam, egyúttal a gyerekeket is hazahozom, nekik is hosszú napjuk volt. Beszálltam az autóba, hogy indulok, de hiába engedtem ki a kéziféket, az továbbra is erősen tartotta a hátsó kerekeket. Se előre, sem hátra nem tudtam mozdulni. Felhívtam gyorsan egy szerelőt. Azt javasolta, hogy feküdjek az autó alá, és rángassam meg a kézifék bowdent. – Jó vicc! – gondoltam, azt sem tudom, melyik az. 

Mivel azonban mást nem tehettem… – kihallod, hogy nem voltam képes elfogadni, hogy ez van, nem tudok mozdulni, nem tudok most segíteni? … Szóval végül aláfeküdtem az autónak, és megrángattam mindent, ami a hátsó kerékagyhoz kapcsolódott. 

Amikor azonban felálltam, pattant egyet a jobb térdemben egy szalag, és attól kezdve alig tudtam hajlítani a lábam, eléggé fájt. És ez a fájdalom tartósan megmaradt, változó mértékben ugyan, nem elviselhetetlenül, épp csak annyira, hogy emlékeztessen: ha nem figyelsz az első jelre, megtanítjuk úgy, hogy értsd. Segít a fájdalom?

Gyógyító figyelem

A térdemben jelenlévő sérülés fájdalommal jelzi, hogy oda irányíthassam a figyelmem. Épp ez a fájdalom szerepe. Ugyanis a figyelem az, ami felerősíti a test öngyógyító folyamatait. 

A fájdalom azt jelzi, hogy a testben az energiák áramlása blokkolva van. Ha a figyelmünket oda irányítjuk, a fájdalomérzet kezdetben fokozódik, majd gyorsan alábbhagy, részint azért, mert beindul a gyógyulási folyamat, megindul a prána, azaz életenergia áramlás, részint pedig azért, mert az agy elkezd fájdalomcsillapító endorfinokat termelni. Az életenergia áramlás fokozódásával a sérült helyen megindul a szövetek regenerációja, vagy épp felfokozódik az immunműködés.

Épp ezért ha valaki úgy dönt, gyógyszerrel csillapítja az erős fájdalmat, sosem szabadna azt teljes mértékben elnyomni, különösen nem olyan anyagokkal, drogokkal, mely a figyelmet, összpontosító képességet lerontja, hiszen ez hátráltatja a gyógyulást, regenerációt.

Kristályok és homeopátia

Minél többet jógázol, minél gyakrabban irányítod a figyelmed befelé, a testérzetekre, annál finomabb belső folyamatokra leszel tudatos.

Dr. Timcsák Géza, jóga mesterem hívta fel például a figyelmemet arra, hogy megfelelően megválogatott kristály párok különösen erős hatással vannak ránk. Ilyen pl. a fénylően fekete sungit, mely lényegében megkövesedett szén, és a hegyikristály, mely a maga áttetsző tisztaságával az ellentétes pólust képviseli. 

Ha a sungitot a bal kezedbe, a hegyikristályt a jobb tenyeredbe fogod, és befelé figyelsz, különösen erőteljes rezgéseket fogsz tapasztalni. A kristály párok hatása sokkal erőteljesebb, mintha egyetlen gyógyító kristályt alkalmazol. A sungit-hegyikristály pár épp azt a rezgésmintát hordozza, ami a test öngyógyító folyamatát jellemzi, rezonál vele – én így tapasztalatom.

A figyelmeddel ezt a rezgésmintát felerősítheted, és akár fókuszálhatod oda, ahol szükséges, ill. átérezheted, hogy gyógyító rezgése átjárja az egész testedet. 

Ha azt veszed észre, megjelent a betegség első jele, levert vagy, hőemelkedésed van, folyik az orrod, kapar a torkod – mindenképp érdemes ezt alkalmazni. A vírusos fertőzések regenerációjában tapasztaltam, különösen jól működik. 

E mellett erősítheted a regenerációt más szelíd és hatékony jóga technikákkal is, melyet pl. megtalálsz ebben az online tanfolyamban. 

Egy sérülésnél, ficamnál, törésnél pedig a gyógyuló testrészre irányíthatod a figyelmed. Természetesen mindez nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást, viszont a gyógyulási folyamatot nagymértékben elősegíti.

Nagyon nagy öröm átélni, a gyógyulást élménnyé teszi. 

Azt fedeztem fel, hogy a homeopátiás szerek nagyon hasonlóan működnek. Minden golyócska kicsit más rezgésmintát képvisel, más „akkordokat” fog le a tested hangszerén. Igazán izgalmas tapasztalat ezek hatását így felfedezni, belülről érezni. Ráadásul a figyelmeddel a homeopátiás szerek működését éppúgy felerősítheted, mint ahogy azt a kristály párok esetén írtam.

Mantra, mely stabilizálja a gyógyulást 

A mantra önmagában egy rezgés kulcs, mely hat a fizikai testre, érzelmi és mentális részünkre. Energiát és információt szállít, illetve old fel. A Mahamritundzsaja mantra egy ősi, védikus gyógyító mantra. Minden nap reggel érdemes ezzel kezdeni a napot – én így teszek. 

A mindennapi életünk során a figyelmünket meg kell osztanunk. Amikor kifelé irányítjuk és megosztjuk a figyelmünket, azzal szétszórjuk az energiáinkat is. A gyógyításnál épp ezt a folyamatot kell megfordítani. Az öngyógyítás folyamata azt igényli, hogy a figyelmünk befelé fordítsuk, és a benső folyamatokra irányítsuk. Amikor tartósan szeretnél befelé figyelni, gyakori jelenség, hogy elkalandozik a figyelem.

Az öngyógyító folyamatok erősítésére nagyon hatékonynak tartom a következő mantrát, mely egyben nem engedi, hogy a figyelmed szétszóródjon, ezáltal stabilizálja is a gyógyulást:

Om Ám Áma SzóH

Így érdemes végezni: 

  • Vedd a kezedbe a kristály párokat (sungit- bal, hegyikristály-jobb).
  • Először ismételheted hangosan 1 percig a mantrát. 
  • Aztán folytasd némán, csak a mantrára figyelve, ekkor a mantra csak az elmédben zeng. A mantra lassulni fog. 
  • Majd amikor ez állandósult magadban, magától ismétlődik, egész lelassult, akkor elengedheted. Ekkor a légzésed várhatóan egész finommá vált, alig mozdul, pont, mint a meditáció során. Tudatosítsd a légzést!
  • Ekkor vidd figyelmedet az egész testedre (pl. egy vírus fertőzés esetén), vagy sérülés esetén a fájó testrészre. Majd tartsd ott a figyelmed min. 10 percig. És élvezd a gyógyulást! 
  • Ha azt veszed észre, elkalandozott a figyelmed, idézd fel az elmédben újra a mantrát, majd amikor állandósult, a figyelmed összpontosult, kezdd újra figyelni a rezgéseket a testedben.

Tarts ki benne, gyakorold rendszeresen, naponta legalább 3-szor!

Ha megkeresed, tudatosítod magadban a hálát a Teljesség megtartó, óvó erői irányában, mindez kitágít majd, és emberi lehetőségeid legmagasabb szintjére emel – ez pedig az élet legcsodálatosabb ajándéka.

A tenger, és a karma rejtett ajándéka

A tenger, és a karma rejtett ajándéka

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelynek révén növekedünk és érlelődünk! /Antoine de Saint-Exupéry/

Idén az isztriai-félsziget csücskén, Pulában nyaraltam a családommal. Remek időnk volt, csupa napsütés, azúrkék, tiszta tenger, elképesztő sziklaszirtek, csodaszép táj, kedves emberek vettek körül – szóval majd’ minden tökéletes volt – egészen a végéig, amikor is…

Jött egy pofon

Arra a hétre autót béreltünk, hogy könnyebben elérhessük a környék legszebb helyeit. Így ellátogattunk a Premantura félszigeten fekvő Kamenjak Nemzeti Park gyönyörű-sziklás, kavicsos öbleibe is. Itt az utak murvás-kövesek, porosak, így minden ilyen látogatás után minden autót vékony porréteg lep be. A kölcsön autót is így vittük vissza, porosan az utolsó nap délutánján, nem sokkal vonatindulás előtt.

Végig nagyon óvatosan vezettem, van benne 20 év rutinom. Az autó egy karcolás nélkül megúszta. Az autókölcsönző embere alaposan végignézte, kívül-belül. A port látva elkeskenyedett a szája – Kamenjak? – vetette oda. Bólintottam. Ezután közölte velem, hogy a szerződés szerint a biztosítás nem vonatkozik olyan esetekre, ha aszfaltburkolat nélküli úton szenved kárt az autó (apró betűs rész, középtájon, elrejtve). Ugyanakkor érzékeltem, hogy valójában bosszús, hogy most neki kell majd lemosnia, letisztogatnia a port az autóról. 

Mondtam, ez ok, de hát itt nincs kár, az autó sérülésmentes. Mire ő közölte, hogy ez csak akkor derülhet ki, ha lemosták az autót. Ettől kicsit leizzadtam, mert fél óránk volt a vonat indulásához (ami naponta 1x járt). Szóval jeleztem, erre nekem nincs időm, mert megy a vonatunk. Azt mondta, nem baj, menjek csak, ők majd lemossák az autót, és ha bármit találnak, megírják emailben. Na, kösz szépen – gondoltam. Az autó esetleges sérüléseire ugyanis a bérléskor a hitelkártyámon 300 ezer Ft-nyi pénzt kötöttek le. 

Gyorsan döntöttem: körbefotóztam az autót a telefonommal, legalább 10 képet csináltam, és kértem a fickótól egy igazolást, hogy az autó nem sérült, és átvette. Majd sietve elindultunk a családommal a vonatállomás felé.

Már majdnem ott voltunk a vonatnál, amikor csöngött a telefonom, az autókölcsönzős hívott, hogy az autó karosszériáján egy benyomódást találtak. Rápillantottam idegesen az órámra, a bőröndökkel és hátizsákokkal felszerelt Páromra és gyerekeimre, akik ott ácsorogtak a forróságban, majd vettem egy nagy levegőt – Ok, pár perc és ott vagyok. Szaladtam, szó szerint.

Nos, valóban volt egy kis benyomódás a kerék mellett a karosszéria ívében, olyan kicsi, hogy az csak megfelelő fényszögben volt látható. Egy karcolódás nélküli benyomódás. Ilyet szerintem úgy lehet csak létrehozni, ha az ember sarokkal benyomja – ez jutott eszembe kicsit később. Gyorsan csináltam pár fotót, majd futottam vissza a családhoz, a vonathoz.

A kis benyomódásért, melyet úgy vélem nem én okoztam, közel 80 ezer Ft-ot vontak le a bankszámlámról a deposit segítségével. Mindez felháborított. Leveleztünk, elmondtam, én hogy látom, és hogy szerintem jogtalan. Jeleztem a banknak is, és kértem a visszatérítést – a folyamat még most is tart. Hát, ennyi a történet.

A történet csak a felszín, nézzünk hát mélyebbre!

És most szeretném megmutatni mindennek egy mélyebb, izgalmasabb aspektusát – mert a leglényegesebb még rejtve van.

Isteni elrendelés alkotta sorsodat – számára közömbös, hogy jót vagy rosszat szánt neked; az viszont már nem, hogy te hogyan viseled. /Marcus Aurelius: teremtő gondolatok/

Jó 12 évvel ezelőtt történt, Granadában. Spanyolországi nyaralásunkkor autóztunk el ide Párommal. Granadában az országút keresztez egy katonai repteret. Amikor le vagy felszáll egy vadászgép, katonák szögesdrótot húznak keresztbe az aszfalton, és géppisztolyos őrök állítják le az autókat – hajmeresztő!

Nos, amikor ezt megláttam, igyekeztem megfordulni, kiállni az autósorból. És sajnos nem volt elég egyszer a tükörbe néznem, mert amikor sávot váltottam, kirobbant mögülem egy motoros, és összementünk; ő felborult, a feje vérzett. Jöttek a mentők, és a Brit keménykalapos rendőrök. Végül szerencsére a motorosnak csak horzsolásai voltak, az ijedtség nagyobb volt. A bérelt autó ajtaja azonban a balesetben kicsit benyomódott.

Hogy ne tudják rám terhelni a kárt, telefonáltam a bankba és letiltattam a hitelkártyámat. Nem is lett semmi anyagi konzekvenciája az esetnek.

Viszont elültettem egy karma-magot. A jóga modellje szerint minden, amit gondolunk, mondunk vagy cselekszünk következményekkel jár. „Magokat ültetünk”, és ennek „gyümölcsét, legyen akár keserű vagy édes” meg fogjuk kóstolni. Van hogy azonnal elér hozzánk ez a következmény. Pl. a granadai baleset nem volt épp nyugalmas-nyaralós. És van, hogy később nyilvánul meg az életünkben, akkor, amikor megértünk arra, hogy a tapasztalat segítsen abban, hogy változhassunk.

A karma tehát nem büntetés

Hanem egy segítő, kikerülhetetlen körülmény, ami által érlelődünk, fejlődünk, tisztulunk.

Szóval, ahogy hazafele Pulából ott feküdtem a vonat hálókocsijában, az elmém újra és újra visszatért az engem ért „igazságtalanságra”. Együtt zakatolt a fejem a vonattal. Hogy oldjam a terhet, hogy aludni tudjak, mantrázni kezdtem magamban. És ez így folytatódott közel 2 napig: mantra és gyötrő, mélyről feltörő gondolat özön.

És ebben az elcsigázó folyamatban egyszer csak felszínre jött a granadai eset, és az, hogy ott nem vállaltam a történtekért, figyelmetlenségemért az anyagi felelősséget.

És ez a felismerés egy meglepő változást hozott. A korábbi gyötrő mentális feszültségek, melyek addigra már testi szinten is megnyilvánultak, elkezdtek eltűnni, és elérhetővé vált egy benső megnyugvás, egy mély, felszabadító öröm.

Durga oldó hatalma

És miközben itthon az autókölcsönző emberével, és a Bank képviselőivel tovább folytattam a levelezést – elkezdtem egy másik, igen fontos benső munkát is:

Ehhez két féle Durga mantrát választottam. Durga az a női princípium, ami elhárítja, felszámolja az akadályokat, benső konfliktusokat, démonokat (aszúrák). Az egyik, alapozó mantra a Durga 32 neve volt. A másik, egy ennél fókuszáltabb mantra:

OM Hrim Dum Durgájé Namaha

Helyes intonációt itt találod. Magam elé idézve a szituációt, a mantrát belül recitálva, engedtem, hogy a mantra rezgései átjárják és feloldják bennem a benső konfliktust, és az ezzel járó feszültséget, csalódottságot, zaklatottságot. És a mantra működött, és 1-2 nap alatt felszívódott a karmikus bilincs összes maradványa.

Mindaddig végeztem, amíg eljutottam odáig, hogy ha a pulai autóbérlős emberek képét és a szituációt felidéztem, végül benső derű, szerető-melegség nem járt át.

A türkizkék tenger rövid életű hullámai, egyenként, mégis együtt formálják a partvidék szépségét. Emberi tudatosság kell ahhoz, hogy ezt a szépséget észrevegyük, és élvezhessük.

Épp így, az élet konfliktusaiban mi emberek képzelhetjük úgy, hogy egymás ellen kell harcolnunk. Győzködnünk egymást az igazunk érdekében. Vagy megengedhetjük, hogy egyként tekintsünk önmagunkra, és élvezzük ennek teljességét.

Számomra a pulai nyaralás egyik legnagyobb ajándékát az autóbérlős konfliktus rejtette magában.

Vagy van hatalmuk az isteneknek, vagy nincs. Ha nincs, miért imádkozol? Ha pedig van, ne sorsod megváltoztatását kérd tőlük, hanem azt, hogy adjanak erőt sorsod megváltoztatásához. /Marcus Aurelius/