A Fény három kapuja

A Fény három kapuja

Ez a szeretet nem birtokol, mert tudja, hogy az elkülönülés a mulandóság fénytörése. /Szepes Mária: A fény evangéliuma/

Az életünknek sokféle célja lehet. A sikernek is sokféle fajtája létezik. Fizikusként láttam a szakmájukban rendkívül sikeres, okos professzorokat, akikről csak úgy sütött a krónikus boldogtalanság. Szóval vannak világi sikerek, anyagi jólét, valamint elismerés szakmai és társadalmi szinten. 

És vannak spirituális sikerek, melynek jelzőfényei egészen mások: ilyen például a kiegyensúlyozottság, derűs elme, az áradó, ok nélkül való boldogság, valamint a benső béke élménye. Mindez benső munkával kiművelhető – ez az egyik szerepe a jógának, eszköztára gyakorlásának, és nem az, hogy rugalmasabb, hajlékonyabb legyen a tested, és még csak nem is az, hogy egészségesebb legyél. Az egészség magasabb szintje mintegy mellékhatása annak, ha jógázol.

Nézzünk most rá a Boldogságra – melyet az ember évezredek óta keres. Azt szoktam mondani a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, az orvos és jógi Swámi Mudrarúpát idézve a hallgatóknak, hogy a Boldogság a végső orvosság a stresszre és a magas vérnyomásra; és teszem itt hozzá, mindenféle más krónikus betegségre és nehéz pszichés állapotra. 

Bükki Tamás Aila jógaóra – Verőce

De mi is ez a Boldogság, honnan származik és hogyan érhető el?

Patandzsali az ősi Jóga Szútrák írója azt tanítja, hogy boldogtalanságunk alap oka az elménkben megjelenő klista-vrittik, azaz szenvedést hozó gondolathullámok. Mindez az avidjából, azaz hibás önazonosításból születik – azt gondolod, hogy Te ez a mulandó fizikai test vagy. 

Ebből pedig két nagy szenvedés generátor bontakozik ki, az egyik a halálfélelem – ha körülnézünk jól látható, milyen ostoba és szomorú helyzeteket tud teremteni, megfosztva az embereket a gyógyító és szeretetteli közelségtől –, a másik pedig a kisebbrendűségi érzés – ez utóbbi egyébként az oka mindenféle hatalmi törekvésnek. 

Mindebből pedig hat féle ún „malware, azaz rosszindulatú szoftver” születik, mely meghatározza életünk és mindennapi reakcióink: 

  • Vágyak: melyek feszültséget keltenek, ha nem kapom meg, amit szeretnék.
  • Düh és hibáztatás: miszerint a másik ember az oka a nyomorúságomnak, és ezért büntetést érdemel.
  • Irigység és kapzsiság: amikor az a téveszme uralkodik rajtunk el, hogy a másik azért boldogabb, mert neki megvan valami, ami nekem nincs, és ezzel összefüggésben
  • Féltékenység, valamit egós érdekérvényesítés: ez az enyém, meg kell szereznem, vissza kell szereznem és meg kell védenem, és ezzel kapcsolatban
  • Arrogancia és agresszió, gyakran egy „szent” köntösébe bújva, finoman játszmázva, és
  • Ragaszkodás: amikor azt gondolom, csak így történhetnek a dolgok, és belefeszülök, ha valami nem az elvárásaim szerint történik.

Szvámi Mudrarúpa azt mondja, a megoldás egyszerű: ”töröld a malware szoftvert!” Ennek eszköze pedig a jóga – ez talán a legfontosabb szerepe a jógának ebben a kozmikus világkorszakban.

Ezen akadályok lebontása visz el a Boldogság újfajta alapélményéhez, mely nem függ megszerzett tárgyaktól, emberektől. Ennek átéléséhez – ha az ember energia és elme teste megfelelően elő lett készítve – elegendő lehet akár a khecsári mudra, a nyelv visszahajtása. Az előkészítés itt azt jelenti, hogy megfelelő jóga gyakorlatok kitartó alkalmazásával már jelentős részt kitisztítottad és átjárhatóvá tetted az energia és információs vezetékek, azaz nádik rendszerét. Ezáltal kiegyenlítetted lényed férfi és női, kiáradó és befogadó aspektusait. Így, fokról fokra kioldhatod személyiséged és életed nehezítő elakadásait. Amikor ez megtörténik, akkor átérezheted Lelked körülragyogó, körülölelő Boldogságot, feltárul előtted az ánandamája kósha, azaz az üdvösség test és annak élményvilága.

Azonban az út ennél jóval messzebbre visz – erről a pontról már jól látható

Az egyik gnosztikus irat, a Codex Brucianus szerint így szól az Apostolokhoz Jézus:

Jöttem, mert szerettelek benneteket, és az életet kívántam adni néktek… Áldott az az ember, aki lehozta az eget, és a földet az égbe emelte. Ő lesz a földi szemek elöl eltűnt, felszabadult középpont.*

Szepes Mária így értelmezi, meditációin áttranszformálva, Jézus szavait Fény evangéliuma c. könyvében:

Ez a szeretet nem birtokol, mert tudja, hogy az elkülönülés a mulandóság fénytörése. Ez a szeretet nem ragaszkodik, mert megvilágosodott előtte, hogy ami valódi érték, az sosem veszhet el. Jézus azért kíván életet adni azoknak, akiket szeret, mert e világ lényei valójában halottak… E legmélyebb krisztusi kozmozófia fényében nyernek új jelentőséget az ismert szavak: Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elveszíti az ő életét, megnyeri azt.

Az ember, tapasztalatom szerint valóban felemelheti a Földet – ez a Shakti, az emberben lévő Kundalini erő felébredése és felemelkedése. És lehozhatja az Eget – ez a Siva, vagy Krisztusi erő magunkba fogadása. És e kettő összefonódása adja a benső és külső gyógyulást – az élet vizének tapasztalatát. Erről bővebben írtam például az Idő két folyója c. írásomban. 

Egy másik gnosztikus iratban, a Pistis Sophia-ban, azaz a Bölcsesség Leányában, melyet Codex Askewiánusnak is neveznek, Jézus arról beszél tanítványainak az Olajfák hegyén, hogy a Fény Kincsestárának három kapuja és ennek kilenc őre van**, valamint feltárja előttük a teljes égi hierarchiát.

Mi ez a három kapu és hogyan nyitható fel?

A jógik felismerték, hogy az emberi energiarendszerben és mentális testben három kapu található, melyet granthiknak, vagy bogoknak is neveznek. A kapuk nem a fizikai testben vannak, csupán érzés szintjén ide is levetülnek.

Az első ilyen kapu a muladhára, vagy gyökérközpontban található, a neve Brahma granthi, és a jele a muládhára szimbólumában (lásd alább) található Szvájámbhú lingam – az ábrán a piros háromszögben található középen, melyre a kundalini kígyója feltekeredik -, s amely valójában egy átjáró. Amíg ez az első kapu zárva van, addig az életünket teljesen kitöltik és felemésztik a mindennapi problémák, és azok megoldása őrli fel energiáinkat. Amíg nem tudunk ellazulni a birtoklási vágytól, ez a kapu nem ereszt át minket.   

Ha valaki leül ilyenkor meditálni, megpróbál elcsöndesedni, és befelé figyelni, azt tapasztalja majd, hogy elárasztják a mindennapi élet problémájával kapcsolatos gondolatok, és talán egy perc sem telt el, és már a megoldásokat latolgatja, ezeken pörög tovább. Így természetesen a meditáció egyáltalán nem lesz meditáció. Ezt a figyelemelterelő és energiaőrlő folyamatot jelképezi az átjárót őrző három Déva. 

Ezen kapu nyitásához szükséges energiát pl. a múla bandha, azaz gátzár összehúzásának és elernyesztésének gyakorlata tudja aktiválni. A granthik nyitásának alapfeltétele ugyanakkor a prátjahára elsajátítása, amely Patandzsali nyolc rétű rádzsa jógájának 5. lépcsőfoka, és azt jelenti, hogy a gyakorló megtanulja a figyelmét leválasztani az öt érzékszerv által szállított információ özönről. A prátjahára pl. vezetett mély relaxáció, azaz jóga nidrá gyakorlásával sajátítható el. „Az átjáró csak akkor kezd világossá válni, ha belehelyezzük a tudatunkat az adott lingamnak megfelelő oszlopba” – tanította Dr. Timcsák Géza jógi – mely csak akkor kivitelezhető, ha a prátjahárát, azaz a benső figyelmet megfelelően kiműveltük. 

A 2. kapu az anaháta, azaz szívközpontban van (ismét nem fizikailag, csupán oda vetül), ez a Vishnu granthi, melynek jele a szív központ szimbólumában található Bána lingam – lásd az alábbi ábrán a lótuszon ülő istenség fölé nyúló oszlopot. Látható, hogy itt az átjárót összesen négy szellemi Isten-lény őrzi. 

Amíg ez a kapu zárva van, addig a kereső életét a heves érzések és érzelmek, konfliktusos élethelyzetek jellemzik, és ezek emésztik fel energiái jó részét. Amikor meditálni próbál, elárasztják az érzelmi töltésű gondolatok, előjönnek megoldott és megoldatlan konfliktus helyzetek, és ez viszi el a figyelmét, téríti le az Útról, és nem engedi a benső tartalmakra koncentrálni.

Vishnu granthit az uddijána bandha energia emelő gyakorlatával lehet például hatékonyan előkészíteni, aktiválásához pedig a fent említett prátjahára, valamint Patandzsali nyolc rétű ösvényének 6. szintjének kiművelésére van szükség; ez a dháraná, azaz egyhegyű koncentráció. 

Fontos itt megjegyezni, hogy mindez haladó gyakorlatnak számít. Nem megfelelően előkészített energia rendszerrel kísérletező gyakorló, aki nem érti a gyakorlás fokozatosságának fontosságát, súlyosan megsérülhet. Emiatt ezen a ponton már nagyon fontos, hogy ne csak könyvek vagy videók alapján gyakoroljunk, hanem kérjük egy képzett vezető útmutatását.

A 3. kapu a 3. szemnél, azaz az adzsná központnál található, neve Rudra granthi – ezen a kapun való átlépés egyfajta belemerülés a „tisztítótűzbe”. Jele az adzsná csakra szimbólumában található Itára lingam – lásd alábbi kép, ahol Ardhanárísvara Déva benn van az Itara lingamban. Ez a Déva félig nő, félig férfi – itt egyesül ugyanis az idá és pingala nádi, azaz lényünk női, befogadó és férfi, kiáradó aspektusa. És emellett van még egy őre a kapunak, Hakini, aki az Óm szárnyán ül.

Ha ez a kapu zárva van, az illető nem jutott még el a felszabadultsághoz, még mindig fogoly. Az ilyen embert a spirituális ego megnyilvánulásai kísérik. Gyakran úgy tekint önmagára, és ezzel az attitűddel reagál az élethelyzetekben, mint aki különb másoknál, aki előrébb jutott az úton, és a legtöbb ember csak hátul araszol, tévelyeg. Különb másoknál, mert jógázik, különb, mert templomba jár, csendelvonulásokra, jógatáborokba, kontemplál, meditál és imádkozik. Az ilyen ember olykor abban a tévképzetben él, hogy rajta múlik mások sorsa, üdve, megmentése. Ez egy nagyon mély csapda állapottá válhat, melyből általában a karmikus visszahatás billenti helyre az útkeresőt.

Rudra granthi kapuján a Brummádja dristi, azaz a szemöldökközpontra való figyelemmel és légzéssel összekötött gyakorlat képes előkészíteni az átlépést, és Patandzsali 8 rétű ösvényének 7. szintje, a dhjána, azaz meditáció gyakorlata fogja a kaput kinyitni. 

Ha valaki erre nincs felkészülve, nem tisztította meg az elme terét megfelelő előkészítő gyakorlatokkal, például a hatha jóga satkarmáival (vízzel és levegővel történő tisztító gyakorlatok), akkor a Rudra granthinak az erőszakos felnyitása Pandóra szelencéjét nyitja ki, azaz múltunk „démonait” hozhatja felszínre, olyan elme tartalmakat, melybe a nem kellőképpen felkészített gyakorló szó szerint beleőrülhet. Nem véletlen, hogy ezek a tartalmak a tudattalan elménk mélyére vannak elrejtve.

Valójában annál, aki a gyakorlásban állhatatos, ugyanakkor csak szelíden, az erőszakmentesség alapelvét (ahimsza) maximálisan figyelemben tartva, kitartóan halad az úton, a Fény Kincsestárához vezető 3. kaput a Kegyelem maga idejében feltárja.  

A kapuk nyitása a mantrák szelíd erejével

Létezik egy lágy, ám roppant hatékony technika, mellyel ahelyett, hogy felfeszegetnénk, „kopogtathatunk” a kapukon. Vannak bizonyos rezgés kódok, speciális mantrák, melyek ehhez megadják a megfelelő energiát, és a megfelelő információt, kulcsot hordozzák. 

Ha az energia és mentális testet a megfelelő gyakorlatokkal kellően előkészítettük, akkor az adott kapu, azaz granthi, a neki specifikus mantra „kopogtatásának” eredményeképp, valamint az egyhegyű figyelem (dharána) és meditáció (dhjána) hatására a Kegyelem által kinyittatik, és ezáltal a gyakorló bepillantást nyerhet, vagy beléphet egy következő szintre. Ez a szintváltás nem csak benső élményvilágában tükröződik, hanem a személyiségben és ezáltal az élethelyzetek pozitív változásában is megjelenik.

granthikat nyitó mantra rendszer a jelen kozmikus korszakban elérhető, és megtalálható például a kultúrák közti tolmácsolás mestere, Dr. Timcsák Géza jógi és Ivo Sedlachek zereterapeuta és jógaoktató által megalkotott Transzforming Mantras c. albumon. A granthi szádhana technikáját – összhangban a hanganyaggal – az alábbi ábra összegzi:

Az, hogy a Boldogságnak és feloldódásnak mely szintje fog megnyilvánulni benned és körülötted, és milyen ütemben és élményekkel haladhatsz a Jézus által, illetve a jógik által mutatott Úton, az kétség kívül egyéni, és aligha megjósolható. 

A lehetőségek mindenesetre adottak. Ami biztos, hogy a feltáruló perspektíva egyre lenyűgözőbb. A valódi Boldogságra rátalálni annyit tesz, hogy felismerjük, hogy a kozmikus szeretet éltet, és rajtunk keresztül áramlik: szeretetet kapunk és adunk.

Megjegyzések:

* Az idézetek a Codex Brucianus-ban: Jézus első könyve, 1., és 3.-ban találhatók.

** lásd a Pistis Sophia 1. könyv 1. fejezet, ill. 1. könyv, 10. fejezetben.

Köszönetnyilvánítás: 

Szívből köszönöm Dr. Timcsák Gázának (az Európai Jóga Unió lektorának), hogy ezt az írást átnézte, és sok fontos dologra rámutatott, és ezzel nem csupán pontosítani segített, hanem lelkesített, hogy még intenzívebben folytassam tovább a gyakorlást. 

Gazdagság

Gazdagság

Listen to „Gazdagsag” on Spreaker.

Ma reggel volt még egy fél órám, mielőtt elindultam volna, hogy egyéni jógaterápiás órát tartsak. Lementem a Duna partra, és beültem egy fűzfa ölébe. Néztem a folyó lassú hömpölygését, a Duna felett lebegő párát, melybe lomhán utat fúrt egy óriás utasszállító hajó. A hullámok feltolták a vizet a fövenyen, majd apró kavicsokat és pár uszadék fát görgetve a víz újra visszahúzódott. Újra csend lett.

Ahogy ott ültem, és figyeltem a légzésem hullámzását, ismét átléptem a létörömbe, mintha egy kapun lépnék át. Ez az öröm egy finom, mindent kitöltő benső öröm, melynek nincs forrása, és nincs ellentéte – 5. örömnek is nevezik.  

Biztos vagyok benne, Te is számtalanszor tapasztaltad már, csak nem biztos, hogy tudatosítottad a jelenlétét. Ez az az elnyújtózós, lebegő jó érzés, amit az elalvás előtti másodpercekben tapasztalsz. És ez az, ami magával ragad, amikor megnézel egy napfelkeltét vagy naplementét. Abban a csöndben található, amikor elnémulnak a madarak is. Ez az öröm jelenléted körül bontakozik ki, és bele lehet mélyen merülni. Szinte bármikor. A második Szűz-Halak zarándok utam óta tudomez az élet vize. És ez a forrása minden valódi gyógyulásnak. 

Ez az a kvantum mező, mely túl van az anyagon, túl a gondolaton. Egy energiával teli csend-tér, ahol ott van minden lehetőség. Ez az a tér, ahová a meditáció által is elérhetsz. És ehhez segítenek hozzá a fák, az erdő, és a csillagképek – odafenn és idelenn. 

Szűz-Halak spirituális túrán, egy erdei előadáson

igyelj meg egy állatot, egy virágot vagy egy fát, és lásd, hogyan pihennek a Létben! Ők önmaguk. Hatalmas méltóság, ártatlanság és szentség árad belőlük… Amint felülemelkedsz a mentális címkéken, érezni fogod a természetnek azt a megfogalmazhatatlan dimenzióját, amit gondolattal nem lehet megérteni, s érzékszervekkel nem lehet érzékelni. Olyan harmónia és szentség ez, ami nem csak a természetet itatja át, hanem benned is él. /Eckhart Tolle/

A minap a szív terápiás jógáról adtam elő a Szívünk Napja rendezvényen a Magyar Kardiológiai Társaság felkérésére. És ahogy ott álltam a lelkes, kíváncsi hallgatóim körében – lejöttem a színpadról, mert a szívről és jógáról nem lehet úgy beszélni, hogy én ott fenn, ők meg lent – elmondtam Nekik, hogy felismerhető, amikor elkezdődik a gyógyulás, legyen szó akár a szívről, akár egy influenza-szerű állapotról. Felismerhető, amikor átérzed magadban ennek finom rezgését. És ez hatalmas élmény.

Emlékszem, egyszer lázasan-influenzásan feküdtem. Minden ízületem sajgott. Minden nyirokmirigyem feszített. Mégis, ahogy figyeltem befelé, megtaláltam ezt a gyógyító rezgést. És ahogy figyeltem rá, felerősödött, és kezdte átjárni egész lényemet. Fantasztikus élmény volt ott feküdni, és érezni, ahogy szétárad bennem a gyógyulás. A betegség csupán múló körülménnyé vált általa, mely lehetőséget adott ennek a tapasztalásnak.

Megmártózni az élet vizében annyit tesz, hogy egész lényeddel új jövőt választasz magadnak. És amikor megmártózol ebben, és hagyod, hogy minden sejtedig elérjen ez a gyógyító élet-energia vibráció és fény, megváltozik az idegrendszered, és megváltozik tested teljes biokémiája.  Ilyenkor több 1000 gén kapcsolódik ki és be, annak érdekében, hogy megszűnjenek a gyulladások, vagy épp visszaálljon az immunrendszered egyensúlya, és így pl. a tested ne támadja tovább önmagát, vagy épp megszűnjön egy kontrollálatlan sejtszaporulat. Amikor ezt megéled, tudod, elindult a fizikai test szintjén is a gyógyulás – és mindez nemrég már tudományos igazolást is nyert.

Ma már tudjuk, hogy minden egyes gondolatunk, érzésünk és tapasztalatunk során – legyenek azok akár örömteliek, akár stresszesek – saját sejtjeink epigenetikai génsebészeként működünk. Mi magunk irányítjuk sorsunkat. /Dr. Joe Dispenza: A placebo te magad légy: az elme hatalma az anyag felett/

Amikor ezt átéled, tudod, hogy lényegében jól vagy. Lehet, hogy még napok vagy hetek kellenek ahhoz, hogy teljesen eltűnjenek a testi tünetek, de tudod, a gyógyulás elindult, és nem is fog megtorpanni, mert innentől annyit akarsz ebben az áldott állapotban lenni, annyit akarsz fürdeni az élet vizében, hogy esélye sincs annak, hogy beteg maradj. Már egészséges vagy azelőtt, hogy meggyógyulnál. 

Ahogy ott ültem ma reggel a Duna parton, fürödve ebben a boldogságban, valóban élveztem minden egyes lélegzetvételem. És ez a jelenlét hihetetlenül gazdaggá tette életem minden pillanatát. 

Swámi Mangalananda szokta mondani kriya jóga beavatások előtt: az idő végtelenül értékes, amit földi testben töltünk. Minden pillanat, amikor nem vagyunk Isten jelenlétének tudatában, elpazarolt pillanat. 

Bükki Tamás Aila – jógaóra

Amikor nem vagyok minden lélek-zetemnek tudatában, amikor nem érzem, hogy átitatna az élet vize – lényegében eltékozlom saját gazdagságomat.

Ahogy ballagtam vissza a Duna partról, rápillantottam az ott sorakozó 100 milliós villákra. Vajon akik lakják ezeket, akik itt élnek, élvezik-e nap mint nap ezt az emelő erőteret? Vagy csak hajtják magukat azért, hogy még több pénzük legyen? Adnak-e időt és teret maguknak, hogy beléphessenek az élet vizébe, hogy átélhessék azt a gazdagságot, mely túl van a mulandó fizikai világon?

A valódi gazdagság átéléséhez semmire nincs szükséged. Csupán a lélek-zetedre. A figyelmedre. Támogatja, ha keresel egy szép kertet, egy fát, egy folyót vagy erdőt. Ha valahol kicsit csendben lehetsz. Támogathatja egy mantra, jóga vagy meditáció. 

A jövő-menő gondolatokat pedig, melyek fel-felbukkannak majd, mert ez a természetük, engedd tovamenni! Mintha a felhők mögött a kék égre vinnéd a figyelmed. Kitágulsz majd hamarosan. És megtelsz ezzel az életörömmel.

Minden élethelyzet, minden betegség, vagy épp konfliktus otthon vagy a munkahelyen, legyen bármilyen súlyos, amiatt jön, hogy rátalálhass az élet vizére magadban. És attól a pillanattól elkezdődik életed legcsodálatosabb utazása – olyan luxus utazás, amit ha pénzért meg lehetne venni, sokan, nagyon sokan lennének, akik minden vagyonukat odaadnák érte, villákat, jachtokat… Azonban ezt nem tudod pénzért megvenni. Azért nem, mert már a Tiéd. 

Arra döbbentett rá a zarándoklatom – melynek élménybeszámolóját itt nézheted meg -, hogy mostantól mindehhez különösen erősen kapsz égi támogatást. Elég csak hozzákezdened, és kicsit, egész kicsit kitartanod. Nem kell önerőből emelkedned. Emelni kezdenek, hogy rátalálhass az élet vizére magadban. Hogy rátalálhass az örömre, és arra a gazdagságra, melyet semmi és senki nem vehet el tőled. 

Egyet viszont fontos lesz majd megtenned – ez égi törvény: ezt a gazdagságot meg kell osztanod.

Örömem, mint a tavasz, olyan meleg,
s az élet minden színterét virágba borítja,
Fájdalmam, mint könnyfolyó, olyan teljes,
s megtölti a négy óceánt…

Kérlek, szólíts valódi neveimen,
hogy felébredhessek végre,
és kitárhassam szívem kapuját,
az együttérzés kapuját.

/Thich Nhat Hanh/

Ha szeretnél, csatlakozhatsz: hétfőnként online meditációt tartok. Adományos. Ide kattintva láthatod a részleteket.